Miło nam poinformować, że w Konkursie dla klas 1-3 "Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna" nagrody i wyróżnienia zdobyli:
I miejsce - Aleksandra (1b) i Dawid (3b) Cieraszewscy;
II miejsce - Hubert Rurański ( 3a);
III miejsce - Nicola Klepczyńska (1a).

Wyróżnienia:
Korneliusz Gawłowski, Wojciech Hellmann, Dawid Oraczewski, Damian Malcherek, Małgorzata i Bartłomiej Pierończyk.

Jury kierowało się w swoim wyborze przede wszystkim wkładem własnym autora pracy.

Wszystkim uczestnikom i nagrodzonych w Konkursie serdecznie gratulujemy!

  W dniu 13 czerwca 2023 r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie rodziców dzieci klas pierwszych (rok szkolny 2023/2024) w sali nr 20-21 - II piętro.
Zebrania i konsultacje

Zebrania!

W związku z zagrożeniem oceną niedostateczną:

klasy 1-8 (g.16.30) 15.05.2023 r.

Zebrania ogólne:

klasy 1-3 (g.16.30) 07.06.2023 r.

klasy 4-8 (g.16.30) 06.06.2023 r.

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Skip to content