O szkole

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023:

01.09.2022 - Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

Październik - pasowanie na ucznia

Październik - Akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej

Listopad - Akademia z okazji Święta Niepodległości

Listopad - Andrzejki

Grudzień - Mikołajki

21.12. 2022 - Jasełka w MDK

22.12.2022 - Klasowe spotkania opłatkowe

Zimowa Przerwa Świąteczna - 23.12.2022 - 31.12.2022

Ferie zimowe - 16.01.2023-29.01.2023

Zakończenie I półrocza  -

Rozpoczęcie II półrocza -

Wiosenna Przerwa Świąteczna - 06.04.2023 - 11.04.2023

15.02 - Dzień Otwarty

Maj - Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

18.05 - Święto Szkoły

23.06.2023- Zakończenie Roku Szkolnego

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14.10.2022., 31.10.2022., 22.12.2022., 02.05.2023., 23-25.05.2023., 01.06.2023., 09.06.2023.

Organizacja pracy szkoły w dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Uczniowie nie mają obowiązku przychodzenia do szkoły. Na wniosek Rodziców Dyrektor planuje zajęcia opiekuńcze. Potrzebę powierzenia opieki nad dzieckiem Rodzice zgłaszają w formie pisemnej wychowawcy, najpóźniej na 5 dni roboczych przed dniami wolnymi. W zgłoszeniu podają dzień oraz godziny powierzenia. Informacja pozwala na staranne zaplanowanie opieki.

  Dzień Otwartych Drzwi - 15.02.2023 r.  ZAPRASZAMY!
Zebrania i konsultacje

Konsultacje całościowe 

klasy 1-3 (g.16.30) 22.03.2023 r.

klasy 4-8 (g.16.30) 23.03.2023 r.

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Skip to content