O szkole

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022:

01.09.2020 - Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

Październik - pasowanie na ucznia

Październik - Akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej

Listopad - Akademia z okazji Święta Niepodległości

Listopad - Andrzejki

Grudzień - Mikołajki

22.12 - Jasełka w MDK

22.12.2021 - Klasowe spotkania opłatkowe

Zimowa Przerwa Świąteczna - 23.12.2021 - 31.12.2021

Ferie zimowe - 14.02.2022-27.02.2022

Zakończenie I półrocza  - 28 stycznia 2022

Rozpoczęcie II półrocza - 31 stycznia 2022

Wiosenna Przerwa Świąteczna - 14.04.2022 - 19.04.2022

3.03 - Dzień Otwarty

Maj - Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

- Święto Szkoły

24.06.2022- Zakończenie Roku Szkolnego

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Organizacja pracy szkoły w dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Uczniowie nie mają obowiązku przychodzenia do szkoły. Na wniosek Rodziców Dyrektor planuje zajęcia opiekuńcze. Potrzebę powierzenia opieki nad dzieckiem Rodzice zgłaszają w formie pisemnej wychowawcy, najpóźniej na 5 dni roboczych przed dniami wolnymi. W zgłoszeniu podają dzień oraz godziny powierzenia. Informacja pozwala na staranne zaplanowanie opieki.

  Wszystkim życzymy pogodnych i bezpiecznych wakacji!

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Skip to content