Projekty

Ze strony http://programaktywnatablica.pl/informacje-o-programie/ :

"Program Aktywna Tablica – to najnowszy program rządowy uchwalony przez Radę Ministrów.

W jego ramach, podstawowe szkoły publiczne oraz niepubliczne mogą się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 14 tyś. zł na zakup sprzętu takiego jak m. in.: projektory interaktywne, ekrany dotykowe oraz tablice interaktywne."

Harmonogram programu AT w Szkole Podstawowej nr 34 w Chorzowie w roku szkolnym 2022/2023

Skład zespołu nauczycielskiego, odpowiedzialnego za realizację projektu

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.10. 2020 roku. 

Nasi partnerzy międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu: 

Szkoła Podstawowa nr 18 w Chorzowie

Szkoła Podstawowa nr 5 w Chorzowie

Sprzęty, zakupione w ramach projektu:

Podłoga interaktywna FunFloor

Monitor interaktywny OPTOMA

Pakiety edukacyjne mTalet

Pakiety edukacyjne dzwonek.pl

19.12.2022 roku miała miejsce pierwsza lekcja otwarta w ramach projektu Aktywna Tablica. Uczestniczyło w niej 6 nauczycieli, w tym 5 spoza naszej szkoły. 

SCENARIUSZ PIERWSZEJ LEKCJI OTWARTEJ 19.12.2022 r. : 

08.05.2023 roku miała miejsce pierwsza lekcja otwarta w ramach projektu Aktywna Tablica. Uczestniczyło w niej 2 nauczycieli, w tym 1 spoza naszej szkoły. 

SCENARIUSZ DRUGIEJ LEKCJI OTWARTEJ 08.05.2023 r. : 

SCENARIUSZE DO POBRANIA - dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. 

Logopedia_SP34Chorzow_Klasa_1

Rewalidacja_SP34Chorzow_Klasa_6

Rewalidacja_tyflopedagogiczna_SP34Chorzow_Klasa_6

KALENDARIUM:

07.10.2022 r. - instalacja i uruchomienie nowych narzędzi TIK w SP 34. 

09.11.2022 r. - szkolenie prowadzone przez koordynatora Aktywnej Tablicy w ramach WDN dla nauczycieli SP34.

14.11.2022 r. - międzyszkolne spotkanie koordynatorów AT z SP34, SP18 i SP5 w Chorzowie.

16.11.2022 r. - szkolenie dla nauczycieli SP34: Nowoczesny nauczyciel - wykorzystanie darmowych narzędzi wspomagających realizację podstawy programowej. WOM Katowice. 

05.12.2022 r.  - szkolenie prowadzone przez koordynatora Aktywnej Tablicy w ramach WDN dla nauczycieli SP34.

08.12.2022 r. - szkolenie: Sieć koordynatorów szkół uczestniczących w programie Aktywna Tablica -Edycja 2022-spotkanie I

19.12.2022 r. - pierwsza lekcja otwarta w ramach projektu Aktywna Tablica, organizowana w naszej szkole.

13.03.2023 r. - szkolenie: Sieć koordynatorów szkół uczestniczących w programie Aktywna Tablica - Edycja 2022 - spotkanie II 

26.04.2023 r. - szkolenie: Sieć koordynatorów szkół uczestniczących w programie Aktywna Tablica - Edycja 2022 - spotkanie III

08.05.2023 r. - druga lekcja otwarta w ramach projektu Aktywna Tablica, organizowana w naszej szkole.

Fotogaleria: 

  W dniu 13 czerwca 2023 r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie rodziców dzieci klas pierwszych (rok szkolny 2023/2024) w sali nr 20-21 - II piętro.
Zebrania i konsultacje

Zebrania!

W związku z zagrożeniem oceną niedostateczną:

klasy 1-8 (g.16.30) 15.05.2023 r.

Zebrania ogólne:

klasy 1-3 (g.16.30) 07.06.2023 r.

klasy 4-8 (g.16.30) 06.06.2023 r.

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Skip to content