Projekty

Ze strony http://programaktywnatablica.pl/informacje-o-programie/ :

"Program Aktywna Tablica – to najnowszy program rządowy uchwalony przez Radę Ministrów.

W jego ramach, podstawowe szkoły publiczne oraz niepubliczne mogą się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 14 tyś. zł na zakup sprzętu takiego jak m. in.: projektory interaktywne, ekrany dotykowe oraz tablice interaktywne."

Harmonogram programu AT w Szkole Podstawowej nr 34 w Chorzowie w roku szkolnym 2022/2023

Skład zespołu nauczycielskiego, odpowiedzialnego za realizację projektu

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.10. 2020 roku. 

   
Zebrania we wrześniu

8.09.2022  - zebranie ogólne klasy 4-8 (g.16.30)

7.09.2022 - zebranie ogólne klasy 1-3 (g.16.30)

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Skip to content