Dla rodzica

TERMINY ZEBRAŃ ORAZ KONSULTACJI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

WRZESIEŃ

8.09.2022  - zebranie ogólne klasy 4-8 (g.16.30)

7.09.2022 - zebranie ogólne klasy 1-3 (g.16.30)

PAŹDZIERNIK

26.10.2022 - konsultacje dla rodziców klas 1-3 (g.16.30)

27.10.2022 - konsultacje dla rodziców klas 4 - 8  (g.16.30)

GRUDZIEŃ

12.12.2022 - informacje o postępach w nauce, zagrożenia ocenami ndst  - klasy 1-8 (g.16.30)

STYCZEŃ

05.01.2022 - informacje o postępach w nauce oraz o proponowanych ocenach na I semestr- klasy 1-3 (g.16.30)

04.01.2022 - informacje o postępach w nauce oraz o proponowanych ocenach na I semestr- klasy 4-8 (g.16.30)

MARZEC

22.03.2023 - konsultacje dla rodziców klas 1-3 (g.16.30)

23.03.2023 - konsultacje dla rodziców klas 4-8 (g.16.30)

MAJ

15.05.2023 - informacje o postępach w nauce, zagrożenia ocenami ndst - klasy 1-8 (g.16.30)

CZERWIEC

07.06.20223 - informacje o postępach w nauce oraz o proponowanych ocenach na II semestr klasy 1-3 (g.16.30)

06.06.2023 - informacje o postępach w nauce oraz o proponowanych ocenach na II semestr klasy 4-8 (g.16.30)

  Dzień Otwartych Drzwi - 15.02.2023 r.  ZAPRASZAMY!
Zebrania i konsultacje

Konsultacje całościowe 

klasy 1-3 (g.16.30) 22.03.2023 r.

klasy 4-8 (g.16.30) 23.03.2023 r.

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Skip to content