Dla rodzica

TERMINY ZEBRAŃ ORAZ KONSULTACJI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

WRZESIEŃ

6.09.2021  - zebranie ogólne klasy 4-8 (g.16.30)

7.09.2021 - zebranie ogólne klasy 1-3 (g.16.30)

PAŹDZIERNIK

19.10.2021 - konsultacje dla rodziców klas 1-8 (g.16.30)

LISTOPAD

8.11.2021 - informacja o postępach w nauce klasy 4-8 (g.16.30)

9.11.2021 - informacja o postępach w nauce klasy 1-3 (g.16.30)

GRUDZIEŃ

15.12.2021 - informacje o postępach w nauce, zagrożenia ocenami ndst  - klasy 1-3 (g.16.30)

16.12.2021 - informacje o postępach w nauce, zagrożenia ocenami ndst - klasy 4-8 (g.16.30)

STYCZEŃ

19.01.2022 - informacje o postępach w nauce oraz o proponowanych ocenach na I semestr- klasy 1-3 (g.16.30)

20.01.2022 - informacje o postępach w nauce oraz o proponowanych ocenach na I semestr- klasy 4-8 (g.16.30)

MARZEC

16.03.2022 - informacja o postępach w nauce klasy 1-3 (g.16.30)

17.03.2022 - informacja o postępach w nauce klasy 4-8 (g.16.30)

KWIECIEŃ

21.04.2022 - konsultacje dla rodziców klas 1-8 (g.16.30)

MAJ

16.05.2022 - informacje o postępach w nauce, zagrożenia ocenami ndst - klasy 4-8 (g.16.30)

17.05.2022 - informacje o postępach w nauce, zagrożenia ocenami ndst - klasy 1-3 (g.16.30)

CZERWIEC

8.06.2022 - informacje o postępach w nauce oraz o proponowanych ocenach na II semestr klasy 1-3 (g.16.30)

9.06.2022 - informacje o postępach w nauce oraz o proponowanych ocenach na II semestr klasy 4-8 (g.16.30)

  Wszystkim życzymy pogodnych i bezpiecznych wakacji!

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Skip to content