Dla rodzica

TERMINY ZEBRAŃ ORAZ KONSULTACJI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

WRZESIEŃ

11.09.2023  - zebranie ogólne klasy 1-3 (g.16.30)

12.09.2023 - zebranie ogólne klasy 4-8 (g.16.30)

14.09.2023 - zebranie Rady Rodziców (g.16.30)

LISTOPAD

14.11.2023 - konsultacje dla rodziców klas 1-3 (g.16.30)

15.11.2023 - konsultacje dla rodziców klas 4 - 8  (g.16.30)

GRUDZIEŃ

18.12.2023 - informacje o postępach w nauce, zagrożenia ocenami ndst  - klasy 1-8 (g.16.30)

STYCZEŃ

17.01.2024 - informacje o postępach w nauce oraz o proponowanych ocenach na I semestr- klasy 1-3 (g.16.30)

18.01.2024 - informacje o postępach w nauce oraz o proponowanych ocenach na I semestr- klasy 4-8 (g.16.30)

MARZEC

20.03.2024 - konsultacje dla rodziców klas 4-8 (g.16.30)

21.03.2024 - konsultacje dla rodziców klas 1-3 (g.16.30)

MAJ

08.05.2024 - informacje o postępach w nauce, zagrożenia ocenami ndst - klasy 1-8 (g.16.30)

CZERWIEC

05.06.2024 - informacje o postępach w nauce oraz o proponowanych ocenach na II semestr klasy 4-8 (g.16.30)

06.06.2024 - informacje o postępach w nauce oraz o proponowanych ocenach na II semestr klasy 1-3 (g.16.30)

Konsultacje! Zebrania w sprawie zagrożeniem oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego!

08.05.2024 - dla klas I - VIII - godzina 16:30.

Dofinansowanie!

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Sportowców Hajduckich otrzymała w 2023 r. dofinansowanie na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

CZYTAJ WIĘCEJ

Skip to content