Zapisy do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie w roku szkolnym 2021/2022

Dzieci zamieszkałe/zameldowane w obwodzie szkoły zgłaszają rodzice/prawni opiekunowie. Prosimy wypełnić druk zgłoszenia dziecka do szkoły (do pobrania poniżej) lub w sekretariacie szkoły .

Zgłoszenia prosimy dokonać jak najszybciej, przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego dla dzieci spoza obwodu szkoły (do 1 marca 2021r.).

Ponadto rodzice/prawni opiekunowie mogą zapisać dziecko do grupy pływającej na zajęcia pływania. Prosimy wypełnić druk zapisy do grupy pływającej (do pobrania poniżej) lub w sekretariacie szkoły.

1.Plik do pobrania- "Zgłoszenie dziecka do szkoły"

2.Plik do pobrania- "Zapisy do grupy pływającej"

 

 

  Od 20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022r. uczymy się zdalnie.
Zebrania z rodzicami
  • 19.01.2022 - informacje o postępach w nauce oraz o proponowanych ocenach na I semestr- klasy 1-3 (g.16.30)
  • 20.01.2022 - informacje o postępach w nauce oraz o proponowanych ocenach na I semestr- klasy 4-8 (g.16.30)

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Skip to content