Projekty

DS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek zaprasza uczniów i uczennice Szkoły Podstawowej nr 34 im. Sportowców Hajduckich w Chorzowie

do wzięcia udziału w projekcie

AKADEMIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI BATOREGO II

współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,   

Oś priorytetowa XI, Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego  

 W ramach projektu uczniowie i uczennice (powyżej klasy III) bezpłatnie mogą skorzystać z następujących zajęć pozalekcyjnych:  

ZAJĘCIA GRUPOWE

1 Akademia eksperymentariuszy  - 30 godz. zajęć (zajęcia z twórczego myślenia, eksperymentu, doświadczeń i szukania ciekawych rozwiązań)
2 Akademia j. angielskiego – 30  godz. zajęć (zajęcia z wykorzystaniem interaktywnych metod do nauczania języka angielskiego)
3 Akademia powtórek matematycznych - 30 godz. zajęć (zajęcia z wykorzystaniem interaktywnych metod do nauczania matematyki)
4 Akademia zdrowego kręgosłupa –30 godz. zajęć  (zajęcia taneczne )
5 Akademia Młodego Przedsiębiorcy - 30 godz. zajęć  (zajęcia z podstaw przedsiębiorczości obejmujące tworzenie mini biznes planów dla pierwszej wymarzonej działalności gospodarczej)
6 Akademia Umysłów Ścisłych - 30 godz. zajęć (zajęcia rozwojowe z matematyki, fizyki i chemii)
7 Akademia cyfrowej kreacji  - 30 godz. zajęć (zajęcia z zakresu grafiki komputerowej, tworzenia stron www, tworzenia bloga i obróbki zdjęć)
8 Akademia młodego konstruktora - 30 godz. zajęć + wycieczka do Centrum Kopernika   w Warszawie (zajęcia techniczne z wykorzystaniem robotów Lego Mindstorms)
9 Warsztaty socjoterapii - 90 godz. zajęć (zajęcia z kształtowania umiejętności interpersonalnych, asertywności, podejmowania decyzji i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami)
10 Warsztaty arteterapii  - 90 godz. zajęć (zajęcia dla osób z uzdolnieniami plastycznymi, lubiącymi wszelkie zajęcia kreatywne).

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

1 Wizjonerzy biznesu – 2 godz. zajęć (zajęcia z zakresu badania predyspozycji i uzdolnień przedsiębiorczych ucznia)
Biofeedback – 5 godz. zajęć (zajęcia umożliwiające zwiększenie efektywności pracy mózgu, relaksację ucznia, lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach)
3 Indywidualne wsparcie ucznia IWP - 5 godz. zajęć (zajęcia terapeutyczne dla uczniów, wspierające ich rozwój intelektualny i społeczny)
4 Coaching – 5 godz. zajęć (zajęcia z zakresu rozwoju pasji i zainteresowań oraz określenia celu dalszego kierunku kształcenia i rozwoju osobistego)

 

 Zapraszamy również nauczycieli i nauczycielki do AKADEMII NAUCZYCIELA, w ramach której bezpłatnie można skorzystać z kursów kwalifikacyjnych (SOCJOTERAPIA I ARTETERAPIA) oraz kursów doskonalących (SCRATCH, TUTORING, COACHING, TIK DLA KAŻDEGO, ACTION LEARNING, JAK WPROWADZIĆ METODĘ EKSPERYMENTU DO SZKOŁY)

 Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu kluczowych kompetencji u 600 uczniów (w tym 374 kobiet) ze szkół: Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 7, Szkoły Podstawowej nr 34 i Szkoły Podstawowej nr 37 z Chorzowa - Batory, zwiększający ich szanse na dalszą edukację i rozwój społeczno-zawodowy oraz podniesienie kompetencji zawodowych 90 nauczycieli (w tym 82 kobiet) w/w szkół umożliwiających wykorzystanie nowych metod i narzędzi zawodowych  w pracy z uczniem do 31.12.2018 r.

              

W ramach projektu zakupione zostaną środki i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt IT do prowadzenia zajęć.

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2018

Wartość projektu: 1 838 914,04  zł.
Wsparcie finansowe z EFS 85% 1 563 076,94 zł.

 

Biuro projektu:

MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek

  1. Dolnych Wałów 19B, 44-100 Gliwice

www.mdscentrum.pl, e-mail: akkb2@mdscentrum.pl

www.mapadotacji.gov.pl

---- ----- ----- ----- ----- -----

Pliki do ściągnięcia:

Ankieta Rekrutacyjna Uczniowie SP 34_Zał Nr 3_nowe logo

Deklaracja Uczestnika_czki - Ucznia Zał Nr 9_nowe logo

Oświadczenie Zał Nr 6

Konsultacje! Zebrania w sprawie zagrożeniem oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego!

08.05.2024 - dla klas I - VIII - godzina 16:30.

Dofinansowanie!

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Sportowców Hajduckich otrzymała w 2023 r. dofinansowanie na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

CZYTAJ WIĘCEJ

Skip to content