Ratujemy Planetę!

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do  akcji pod hasłem ,,SP 34 Ratuje Planetę”.

W ramach tej akcji klasa 8a  została zgłoszona do Programu z Pandą organizowanego dla szkół

w całym kraju przez organizację ekologiczną WWF zajmującą się ochroną gatunków zagrożonych.

Będziemy realizować zadania wynikające z programu ochrony niedźwiedzia brunatnego. W ramach  akcji klasa 8a wpłaciła jednorazową kwotę 30 złotych na adopcję słonia indyjskiego. Efekty działań będziemy zamieszczać na stronie i facebooku w ciągu I półrocza nowego roku.

       Klasy 7 wzięły udział w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym- ,, Zostań strażnikiem mórz i oceanów”. Tematyka konkursu przybliża zagadnienia związane z ochroną zagrożonych wyginięciem gatunków ryb morskich i oceanicznych, a tym samym korzystanie z ryb pozyskiwanych z połowów kontrolowanych. Prace umieściliśmy na tablicy poświęconej naszej akcji.

     Klasy 5 wezmą udział w akcji ,,Dieta przyjazna planecie” organizowanej również  przez WWF, o  naszych działaniach będziemy informować na bieżąco.

W ramach akcji pod hasłem ,,SP 34 Ratuje Planetę” klasa 8a zaadoptowała słonia! Gratulujemy inicjatywy! 

 
Zebrania i konsultacje

12.12.2022  - zebranie informacyjne o zagrożeniach oceną niedostateczną,

klasy 1-8 (g.16.30)

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Skip to content