Projekty

Ze strony http://programaktywnatablica.pl/informacje-o-programie/ :

"Program Aktywna Tablica – to najnowszy program rządowy uchwalony przez Radę Ministrów.

W jego ramach, podstawowe szkoły publiczne oraz niepubliczne mogą się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 14 tyś. zł na zakup sprzętu takiego jak m. in.: projektory interaktywne, ekrany dotykowe oraz tablice interaktywne."

Harmonogram programu AT w Szkole Podstawowej nr 34 w Chorzowie w roku szkolnym 2022/2023

Skład zespołu nauczycielskiego, odpowiedzialnego za realizację projektu

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.10. 2020 roku. 

Nasi partnerzy międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu: 

Szkoła Podstawowa nr 18 w Chorzowie

Szkoła Podstawowa nr 5 w Chorzowie

Sprzęty, zakupione w ramach projektu:

Podłoga interaktywna FunFloor

Monitor interaktywny OPTOMA

Pakiety edukacyjne mTalet

Pakiety edukacyjne dzwonek.pl

19.12.2022 roku miała miejsce pierwsza lekcja otwarta w ramach projektu Aktywna Tablica. Uczestniczyło w niej 6 nauczycieli, w tym 5 spoza naszej szkoły. 

SCENARIUSZ PIERWSZEJ LEKCJI OTWARTEJ 19.12.2022 r. : 

08.05.2023 roku miała miejsce druga lekcja otwarta w ramach projektu Aktywna Tablica. Uczestniczyło w niej 2 nauczycieli, w tym 1 spoza naszej szkoły. 

SCENARIUSZ DRUGIEJ LEKCJI OTWARTEJ 08.05.2023 r. : 

SCENARIUSZE DO POBRANIA - dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. 

Logopedia_SP34Chorzow_Klasa_1

Rewalidacja_SP34Chorzow_Klasa_6

Rewalidacja_tyflopedagogiczna_SP34Chorzow_Klasa_6

KALENDARIUM:

07.10.2022 r. - instalacja i uruchomienie nowych narzędzi TIK w SP 34. 

09.11.2022 r. - szkolenie prowadzone przez koordynatora Aktywnej Tablicy w ramach WDN dla nauczycieli SP34.

14.11.2022 r. - międzyszkolne spotkanie koordynatorów AT z SP34, SP18 i SP5 w Chorzowie.

16.11.2022 r. - szkolenie dla nauczycieli SP34: Nowoczesny nauczyciel - wykorzystanie darmowych narzędzi wspomagających realizację podstawy programowej. WOM Katowice. 

05.12.2022 r.  - szkolenie prowadzone przez koordynatora Aktywnej Tablicy w ramach WDN dla nauczycieli SP34.

08.12.2022 r. - szkolenie: Sieć koordynatorów szkół uczestniczących w programie Aktywna Tablica -Edycja 2022-spotkanie I

19.12.2022 r. - pierwsza lekcja otwarta w ramach projektu Aktywna Tablica, organizowana w naszej szkole.

13.03.2023 r. - szkolenie: Sieć koordynatorów szkół uczestniczących w programie Aktywna Tablica - Edycja 2022 - spotkanie II 

26.04.2023 r. - szkolenie: Sieć koordynatorów szkół uczestniczących w programie Aktywna Tablica - Edycja 2022 - spotkanie III

08.05.2023 r. - druga lekcja otwarta w ramach projektu Aktywna Tablica, organizowana w naszej szkole.

Do 31.08.2023 r. - oddanie sprawozdania z projektu i zakończenie programu.  

                    

 

Konsultacje! Zebrania w sprawie zagrożeniem oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego!

08.05.2024 - dla klas I - VIII - godzina 16:30.

Dofinansowanie!

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Sportowców Hajduckich otrzymała w 2023 r. dofinansowanie na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

CZYTAJ WIĘCEJ

Skip to content