Projekty

Ze strony http://programaktywnatablica.pl/informacje-o-programie/ :

"Program Aktywna Tablica – to najnowszy program rządowy uchwalony przez Radę Ministrów.

W jego ramach, podstawowe szkoły publiczne oraz niepubliczne mogą się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 14 tyś. zł na zakup sprzętu takiego jak m. in.: projektory interaktywne, ekrany dotykowe oraz tablice interaktywne."

Harmonogram programu AT w Szkole Podstawowej nr 34 w Chorzowie w roku szkolnym 2022/2023

Skład zespołu nauczycielskiego, odpowiedzialnego za realizację projektu

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.10. 2020 roku. 

Nasi partnerzy międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu: 

Szkoła Podstawowa nr 18 w Chorzowie

Szkoła Podstawowa nr 5 w Chorzowie

Sprzęty, zakupione w ramach projektu:

Podłoga interaktywna FunFloor

Monitor interaktywny OPTOMA

Pakiety edukacyjne mTalet

Pakiety edukacyjne dzwonek.pl

19.12.2022 roku miała miejsce pierwsza lekcja otwarta w ramach projektu Aktywna Tablica. Uczestniczyło w niej 6 nauczycieli, w tym 5 spoza naszej szkoły. 

SCENARIUSZ PIERWSZEJ LEKCJI OTWARTEJ: 

 

 

 
Zebrania i konsultacje

12.12.2022  - zebranie informacyjne o zagrożeniach oceną niedostateczną,

klasy 1-8 (g.16.30)

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Skip to content