Dla rodzica

Skład Rady Rodziców:

Stanowisko Nazwisko i imię Klasa
Przewodniczący Rady Rodziców Śliwa Monika 7C
Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców Salamonik Kornelia 3A
Protokolant Rady Rodziców Gagracz Angelika 2A
Skarbnik Rady Rodziców Lewandowicz Katarzyna 1B
Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Ciastuła Monika 7B
Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Malcherczyk Magdalena 6B
Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Kowalska Katarzyna 1A
Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Kampczyk Daniel 7A
Członek Rady Rodziców Palubska Magdalena 3B
Członek Rady Rodziców Cuber Krzysztof 4A
Członek Rady Rodziców Kampczyk Daniel 7A
Członek Rady Rodziców Bieniosek Bernadeta 6A
Członek Rady Rodziców Hellmann Agnieszka 8A
Członek Rady Rodziców Kopiec Natalia 4B
Członek Rady Rodziców Klima Andżela 2B
Członek Rady Rodziców Mierzwa Elżbieta 5A
Członek Rady Rodziców Grzesica Monika 8B

Nowy Numer Konta RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej nr 34 im. Sportowców Hajduckich w Chorzowie:

 
Zebrania i konsultacje

12.12.2022  - zebranie informacyjne o zagrożeniach oceną niedostateczną,

klasy 1-8 (g.16.30)

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Skip to content