Dla rodzica

Skład Rady Rodziców:

Stanowisko Nazwisko i imię Klasa
Przewodnicząca Rady Rodziców Salamonik Kornelia 2B, 4A
Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców Śliwa Monika 8C
Protokolant Rady Rodziców Gagracz Angelika 3A
Skarbnik Rady Rodziców Michałek Mateusz 3B
Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Ciastuła Monika 8B
Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Kampczyk Daniel 8A
Członek Rady Rodziców Hajto Karina 1A
Członek Rady Rodziców Kałka Agnieszka 1B
Członek Rady Rodziców Ornat-Czyżycki Marcin 2A
Członek Rady Rodziców Bylewska Patrycja 4B
Członek Rady Rodziców Cuber Krzysztof 5A
Członek Rady Rodziców Kopiec Natalia 5B
Członek Rady Rodziców Mierzwa Elżbieta 6A
Członek Rady Rodziców Bieniosek Bernadeta 7A
Członek Rady Rodziców Malcherczyk Magdalena 7B

Nowy Numer Konta RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej nr 34 im. Sportowców Hajduckich w Chorzowie:

  W dniu 13 czerwca 2023 r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie rodziców dzieci klas pierwszych (rok szkolny 2023/2024) w sali nr 20-21 - II piętro.
Zebrania i konsultacje

Zebrania!

W związku z zagrożeniem oceną niedostateczną:

klasy 1-8 (g.16.30) 15.05.2023 r.

Zebrania ogólne:

klasy 1-3 (g.16.30) 07.06.2023 r.

klasy 4-8 (g.16.30) 06.06.2023 r.

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Skip to content