Dla ucznia

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Wykaz podręczników dla klasy I na rok szkolny 2020/2021

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Nr poz. w wykazie MEN - data dopuszcz.
Edukacja wczesnoszkolna „Lokomotywa 1” podręcznik do edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej cz.1-2 pod redakcją M. Dobrowolskiej

„Lokomotywa” podręcznik do edukacji matematycznej  M. Dobrowolska, A. Szulc

„Czytam i piszę” ćwiczenia do edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej cz.1–4

„Matematyka” ćwiczenia do edukacji matematycznej cz.1-2

Wyprawka polonistyczna kl.1

Wyprawka matematyczna kl.1

781/1/2017
Język angielski Ana Soberón wydawnictwo MacMillan

“Bugs Team” zeszyt ćwiczeń red. Carol Read , Ana Soberón , Anna Parr-Modrzejewska

811/1/2017
Religia Bóg naszym Ojcem (podręcznik dla klasy 1)

red. ks. S. Łabendowicz
Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Radom 2020
rodzice kupują indywidualnie

AZ-11-01/18-RA-1/20

                                         Wykaz podręczników dla klasy II na rok szkolny 2022/2023

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Nr poz. w wykazie MEN - data dopuszcz.
Edukacja wczesnoszkolna „Lokomotywa 2” podręcznik do edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej cz.1-2 pod redakcją M. Dobrowolskiej

„Lokomotywa” podręcznik do edukacji matematycznej M. Dobrowolska, A. Szulc

„Czytam i piszę” ćwiczenia do edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej cz.1–4

„Matematyka” ćwiczenia do edukacji matematycznej cz.1-2

Wyprawka polonistyczna kl.2

Wyprawka matematyczna kl.2

Zeszyt lektur

781/2/2018
Język angielski Ana Soberón wydawnictwo MacMillan

“Bugs Team” zeszyt ćwiczeń red. Carol Read , Ana Soberón , Anna Parr-Modrzejewska

811/2/2018
Religia Bóg daje nam swojego syna – Jezusa. (podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy 2)
red. ks. S. Łabendowicz
Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Radom

rodzice kupują indywidualnie

AZ-12-01/18-RA-15/21

                                      Wykaz podręczników dla klasy III na rok szkolny 2022/2023    

Edukacja wczesnoszkolna Lokomotywa 3” podręcznik do edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej cz.1-2 pod redakcją M. Dobrowolskiej

„Lokomotywa” podręcznik do edukacji matematycznej M. Dobrowolska, A. Szulc

„Czytam i piszę” ćwiczenia do edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej cz.1–4

„Matematyka” ćwiczenia do edukacji matematycznej cz.1-2

Wyprawka polonistyczna kl.3

Wyprawka matematyczna kl.3

Zeszyt lektur

781/3/2019
Język angielski Bugs Team 3  zeszyt ćwiczeń red. Carol Read , Ana Soberón , Anna Parr-Modrzejewska

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

786/3/2018
Religia Przyjmujemy Pana Jezusa (podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy 3)
red. ks. S. Łabendowicz
Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Radom

rodzice kupują indywidualnie

AZ-13-01/10-RA-5/14

                                     Wykaz podręczników dla klasy IV na rok szkolny 2022/2023

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Nr poz. w wykazie MEN/ nr dopuszcz.
Język polski „Nowe słowa na start ! 4” Podręcznik

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

907/1/2017
Historia „Wczoraj i dziś 4”. Podręcznik

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

877/1/2020/z1
Język angielski „Steps Plus dla klasy IV”. Podręcznik + ćwiczenia

Oxford University Press

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

800/1/2017
Matematyka „Matematyka z plusem 4. Podręcznik

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

780/1/2017
Przyroda „Tajemnice przyrody” Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

863/2019/z1
Muzyka „Lekcja muzyki 4”

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

852/1/2017
Informatyka „Lubię to”

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

847/1/2020/z1
Technika „Jak to działa”

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

295/1/2017
Plastyka „Do dzieła”

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

903/1/2017
Religia Jestem chrześcijaninem (podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy 4)
red. ks. S. Łabendowicz
Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Radom 2012
rodzice kupują indywidualnie
AZ-21-01/10-RA-1/13

   Wykaz podręczników dla klasy V na rok szkolny 2022/2023

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo
Język polski „Nowe słowa na start ! 5” Podręcznik

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

907/2/2017
Historia „Wczoraj i dziś 5”. Podręcznik   Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

877/2/2018
Język angielski „Steps Plus”. Podręcznik + ćwiczenia

Oxford University Press

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

800/2/2017
Matematyka „Matematyka z plusem 5. Podręcznik

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

780/2/2018
Geografia „Planeta nowa” Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

906/1/2018
Biologia „Puls życia” Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

844/1/2018
Muzyka „Lekcja muzyki 5”

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

852/2/2018
Informatyka „Lubię to”   Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

847/2/2021/z1
Technika „Jak to działa”

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

295/2/2018
Plastyka „Do dzieła”

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

903/2/2018
Religia Bóg poszukuje człowieka (podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy 5)
red. ks. S. Łabendowicz
Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Radom 2020

rodzice kupują indywidualnie

AZ-11-01/18-RA-1/20

 Wykaz podręczników dla klasy VI na rok szkolny 2022/2023

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Nr poz. w wykazie MEN/ nr dopuszcz.
Język polski „Nowe słowa na start ! 6” Podręcznik

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

907/3/2019
Historia „Wczoraj i dziś. kl.6” Podręcznik

Grzegorz Wojciechowski

  1. Olszewska Nowa Era: 2019

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

877/3/2019
Język angielski Steps Plus. Podręcznik + ćwiczenia

Oxford University Press

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

800/3/2018
Matematyka „Matematyka z plusem 6. Podręcznik

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe: 2019

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

780/3/2019
Geografia „Planeta nowa” Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

Nowa edycja
Biologia „Puls życia” Podręcznik + zeszyt ćwiczeń Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

844/2/2019
Muzyka „Lekcja muzyki”

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

852/3/2019
Informatyka „Lubię to. 6”

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

847/3/2022/z1
Zajęcia techniczne „Jak to działa?”

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

295/3/2019
Plastyka „Do dzieła”

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

903/3/2018
Religia Jezus Chrystus nas zbawia. (podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy 6)
red. ks. S. Łabendowicz
Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu,

Radom

Rodzice kupują indywidualnie

AZ-22-01/18-RA-14/21

                

         Wykaz podręczników dla klasy VII na rok szkolny 2022/23

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo
Język polski „Między nami”. Podręcznik + ćwiczenia

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

867/4/2017
Historia „Wczoraj i dziś 7”. Podręcznik  Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

877/4/2020/z1
Język angielski „Repetytorium Ósmoklasisty – dwuczęściowa wersja” Podręcznik +ćwiczenia cz. 1

MacMillan

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

1100/1/2020
Język niemiecki „Das ist Deutsch! Kompakt” (nowa edycja) Podręcznik +ćwiczenia

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

814/1/2017
Matematyka „Matematyka z plusem 7. Podręcznik Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

780/4/2017
Geografia „Planeta nowa” (nowa edycja) Podręcznik Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

906/3/2019/z1
Biologia „Puls życia” Podręcznik  Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

844/3/2020/z1
Fizyka „Fizyka” Podręcznik

MAC Edukacja

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

1108/1/2020
Chemia „Chemia” Podręcznik

MAC Edukacja

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

1069/1/2019
Muzyka „Lekcja muzyki 7” . Podręcznik  Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

852/4/2020
Informatyka „Lubię to”  Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

847/4/2020/z1
Plastyka „Do dzieła”  Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

903/4/2020/z1
Religia Spotkanie ze Słowem (podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy 7) red. ks. S. Łabendowicz
Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu,

Radom 2017 rodzice kupują indywidualnie

AZ-31-01/10-RA-6/13

Wykaz podręczników dla klasy VIII na rok szkolny 2022/23

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Nr poz. w wykazie MEN/ nr dopuszcz.
Język polski „Między nami”. Podręcznik

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

867/5/2018
Historia „Wczoraj i dziś 8”. Podręcznik

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

877/5/2021/z1
Wiedza o społeczeństwie „Dziś i jutro”. Podręcznik

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

874/2021/z1
Język angielski „Repetytorium Ósmoklasisty – dwuczęściowa wersja” Podręcznik +ćwiczenia cz.2

MacMillan

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

1100/2/2021
Język niemiecki „Das ist Deutsch! Kompakt” (nowa edycja) Podręcznik +ćwiczenia

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

814/2/2018
Matematyka „Matematyka z plusem 8. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń podstawowych

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

Geografia „Planeta nowa” Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

906/4/2018
Biologia „Puls życia” Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

844/3/2018
Fizyka „Spotkania z fizyką” Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

885/2/2018
Chemia „Chemia nowej ery” Podręcznik

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

785/2/2018
Informatyka „Lubię to”

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

Edukacja dla bezpieczeństwa „Żyję i działam bezpiecznie”. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej.

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

846/2017
Religia „ Aby nie ustać w drodze”

Podręcznik do kl. 8.

ks. Zbigniew Marek

Wydaw. Św. Wojciech

rodzice kupują indywidualnie

AZ-32-01/10-PO-1/12

                 

                                        

 

  W dniu 13 czerwca 2023 r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie rodziców dzieci klas pierwszych (rok szkolny 2023/2024) w sali nr 20-21 - II piętro.
Zebrania i konsultacje

Zebrania!

W związku z zagrożeniem oceną niedostateczną:

klasy 1-8 (g.16.30) 15.05.2023 r.

Zebrania ogólne:

klasy 1-3 (g.16.30) 07.06.2023 r.

klasy 4-8 (g.16.30) 06.06.2023 r.

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Skip to content