Dla ucznia

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Wykaz podręczników dla klasy I na rok szkolny 2023/2024

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Nr poz. w wykazie MEN - data dopuszcz.
Edukacja wczesnoszkolna „Lokomotywa 1” podręcznik do edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej cz.1-2 pod redakcją M. Dobrowolskiej

„Lokomotywa” podręcznik do edukacji matematycznej  M. Dobrowolska, A. Szulc

„Czytam i piszę” ćwiczenia do edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej cz.1–4

„Matematyka” ćwiczenia do edukacji matematycznej cz.1-2

Wyprawka polonistyczna kl.1

Wyprawka matematyczna kl.1

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

781/1/2017
Język angielski Shine On! Susan Banman Sileci, Patrick Jackson OUP - Oxford UP 1093/1/2020
Religia Bóg naszym Ojcem (podręcznik dla klasy 1)red. ks. S. Łabendowicz
Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Radom 2020
rodzice kupują indywidualnie
AZ-11-01/18-RA-1/20

                                         Wykaz podręczników dla klasy II na rok szkolny 2023/2024

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Nr poz. w wykazie MEN - data dopuszcz.
Edukacja wczesnoszkolna „Lokomotywa 2” podręcznik do edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej cz.1-2 pod redakcją M. Dobrowolskiej

„Lokomotywa” podręcznik do edukacji matematycznej M. Dobrowolska, A. Szulc

„Czytam i piszę” ćwiczenia do edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej cz.1–4

„Matematyka” ćwiczenia do edukacji matematycznej cz.1-2

Wyprawka polonistyczna kl.2

Wyprawka matematyczna kl.2

Zeszyt lektur

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

781/2/2018
Język angielski Ana Soberón wydawnictwo MacMillan

“Bugs Team” zeszyt ćwiczeń red. Carol Read , Ana Soberón , Anna Parr-Modrzejewska

811/2/2018
Religia Bóg daje nam swojego syna – Jezusa. (podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy 2) red. ks. S. Łabendowicz
Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Radom

rodzice kupują indywidualnie

AZ-12-01/18-RA-15/21

                                      Wykaz podręczników dla klasy III na rok szkolny 2023/2024    

Edukacja wczesnoszkolna Lokomotywa 3” podręcznik do edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej cz.1-2 pod redakcją M. Dobrowolskiej

„Lokomotywa” podręcznik do edukacji matematycznej M. Dobrowolska, A. Szulc

„Czytam i piszę” ćwiczenia do edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej cz.1–4

„Matematyka” ćwiczenia do edukacji matematycznej cz.1-2

Wyprawka polonistyczna kl.3

Wyprawka matematyczna kl.3

Zeszyt lektur

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

781/3/2019
Język angielski Bugs Team 3  zeszyt ćwiczeń red. Carol Read , Ana Soberón , Anna Parr-Modrzejewska, wydawnictwo MacMillan

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

786/3/2018
Religia Przyjmujemy Pana Jezusa (podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy 3)
red. ks. S. Łabendowicz
Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Radom

rodzice kupują indywidualnie

AZ-13-01/10-RA-5/14

                                  

   Wykaz podręczników dla klasy IV na rok szkolny 2023/2024

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Nr poz. w wykazie MEN/ nr dopuszcz.
Język polski „Nowe słowa na start ! 4” Podręcznik Nowa Era

+ zeszyt ćwiczeń

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

907/1/2017
Historia „Wczoraj i dziś 4”. Podręcznik  + zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

877/1/2020/z1
Język angielski Brainy dla klasy 4 - Nick Beare + zeszyt ćwiczeń - Katherine Stannett (McMillan)
bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole
831/1/2017
Matematyka „Matematyka z plusem 4. Podręcznik Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole 

780/1/2017
Przyroda „To nasz świat” Przyroda 4 + zeszyt ćwiczeń

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

1162/1/2023
Muzyka „Lekcja muzyki 4” Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

852/1/2017
Informatyka „Lubię to” Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

847/1/2020/21
Technika „Jak to działa” Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

295/1/2017
Plastyka „Do dzieła” Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

903/1/2017
Religia Jestem chrześcijaninem (podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy 4)
red. ks. S. Łabendowicz
Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Radom 2012
rodzice kupują indywidualnie

 

  Wykaz podręczników dla klasy V na rok szkolny 2023/2024

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Nr poz. w wykazie MEN/ nr dopuszcz.
Język polski „Nowe słowa na start ! 5” Podręcznik Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

907/2/2017
Historia "Wczoraj i dziś 5”. Podręcznik  + zeszyt ćwiczeń Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

877/2/2018
Język angielski „Steps Plus”. Podręcznik + ćwiczenia Oxford University Press

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

800/2/2017
Matematyka „Matematyka z plusem 5. Podręcznik Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Podręcznik + ćwiczenia

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

780/2/2018
Geografia „Planeta nowa” Podręcznik + zeszyt ćwiczeń Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

906/1/2018
Biologia „Puls życia” Podręcznik + zeszyt ćwiczeń Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

844/1/2018
Muzyka „Lekcja muzyki 5”Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

852/2/2018
Informatyka „Lubię to”   Nowa Era bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole 847/2/2021/z1
Technika „Jak to działa” Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

295/2/2018
Plastyka „Do dzieła” Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

903/2/2018
Religia Bóg poszukuje człowieka (podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy 5)
red. ks. S. Łabendowicz
Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Radom 2020

rodzice kupują indywidualnie

AZ-11-01/18-RA-1/20

 

Wykaz podręczników dla klasy VI na rok szkolny 2023/2024

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Nr poz. w wykazie MEN/ nr dopuszcz.
Język polski „Nowe słowa na start ! 6” Podręcznik Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

907/3/2019
Historia „Wczoraj i dziś. kl.6” Podręcznik Grzegorz Wojciechowski

  1. Olszewska Nowa Era: 2019

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

877/3/2019
Język angielski Steps Plus. Podręcznik + ćwiczenia Oxford University Press

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

800/3/2018
Matematyka „Matematyka z plusem 6. Podręcznik Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe: 2019

+ zeszyt ćwiczeń

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

780/3/2019
Geografia „Planeta nowa” Podręcznik + zeszyt ćwiczeń Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

Nowa edycja
Biologia „Puls życia” Podręcznik + zeszyt ćwiczeń Nowa Erabezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole
844/2/2019
Muzyka „Lekcja muzyki” Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

852/3/2019
Informatyka „Lubię to. 6” Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

847/3/2022/z1
Zajęcia techniczne „Jak to działa?” Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

295/3/2019
Plastyka „Do dzieła” Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

903/3/2018
Religia Jezus Chrystus nas zbawia. (podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy 6)
red. ks. S. Łabendowicz
Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu,Radom

Rodzice kupują indywidualnie

AZ-22-01/18-RA-14/21

                

         Wykaz podręczników dla klasy VII na rok szkolny 2023/24

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Nr poz. w wykazie MEN/ nr dopuszcz.
Język polski „Nowe słowa na start”

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

Historia „Wczoraj i dziś 7”. Podręcznik  Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

877/4/2020/z1
Język angielski Steps Plus klasa VII” -Jacqueline Walkden, Christina de la Mare, Carla Leonard + zeszyt ćwiczeń (OUP)
bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole
800/4/2020
Język niemiecki  Maximal 1 Giorgio Motta Elżbieta Krulak-Kempisty
Claudia Brass Dagmar Glück  Klett Polska
bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole
1094/1/2020
Matematyka „Matematyka z plusem 7. Podręcznik Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

+ zeszyt ćwiczeń

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

Geografia „Planeta nowa” (nowa edycja) Podręcznik Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole + ćwiczenia

906/3/2023/z1
Biologia „Puls życia” Podręcznik  Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

Fizyka „Fizyka” Podręcznik

MAC Edukacja

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

Chemia „Chemia” Podręcznik MAC Edukacja

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

Muzyka „Lekcja muzyki 7” . Podręcznik  Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

Informatyka „Lubię to”  Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

Plastyka „Do dzieła”  Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

903/1/2017
Religia Bóg wskazuje nam drogę (podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy 7) red. ks. S. Łabendowicz
Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, 

Radom 2022

rodzice kupują indywidualnie

AZ-22-01/18-RA-21/22

Wykaz podręczników dla klasy VIII na rok szkolny 2023/24

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Nr poz. w wykazie MEN/ nr dopuszcz.
Język polski „Między nami”. PodręcznikGdańskie Wydawnictwo Oświatowe

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

867/5/2018
Historia „Wczoraj i dziś 8”. Podręcznik Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

877/5/2021/z1
Wiedza o społeczeństwie „Dziś i jutro”. Podręcznik Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

874/2021/z1
Język angielski „Repetytorium Ósmoklasisty – dwuczęściowa wersja” Podręcznik +ćwiczenia cz.2MacMillan

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

1100/2/2021
Język niemiecki „Das ist Deutsch! Kompakt” (nowa edycja) Podręcznik +ćwiczenia

Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

814/2/2018
Matematyka „Matematyka z plusem 8. Podręcznik

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

780/5/2018
Geografia „Planeta nowa” Podręcznik Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

906/4/2021/z1
Biologia „Puls życia” Podręcznik Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

844/4/2021/z1
Fizyka „Fizyka” Podręcznik 

MAC Edukacja

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

1108/2/20221
Chemia „Chemia” Podręcznik 

MAC Edukacja

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

1069/2/2021
Informatyka „Lubię to” Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

847/2021/z1
Edukacja dla bezpieczeństwa „Żyję i działam bezpiecznie”. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej. Nowa Era

bezpłatne dla uczniów, zamawiane w szkole

846/2017
Religia Aby nie ustać w drodze (podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy 8)
red. ks. S. Łabendowicz
Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu,

Radom 2013

rodzice kupują indywidualnie

AZ-32-01/10-RA-10/13

                 

                                        

 

Konsultacje! Zebrania w sprawie zagrożeniem oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego!

08.05.2024 - dla klas I - VIII - godzina 16:30.

Dofinansowanie!

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Sportowców Hajduckich otrzymała w 2023 r. dofinansowanie na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

CZYTAJ WIĘCEJ

Skip to content