O szkole

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024:

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024 - 04.09.2023 r. 

Październik - pasowanie na ucznia

Październik - Akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej

Listopad - Akademia z okazji Święta Niepodległości

Listopad - Andrzejki

Grudzień - Mikołajki

Jasełka w MDK - 21.12. 2023 r.

Klasowe spotkania opłatkowe - 22.12.2023 r. 

Zimowa Przerwa Świąteczna - 23.12.2023 r. - 31.12.2023 r.

Ferie zimowe - 29.01.2024 -11.02.2024 r.

Dzień Otwarty szkoły - 20.02.2024 r.

Zakończenie I półrocza  - 24.01.2024 r.

Wiosenna Przerwa Świąteczna - 28.03.2024 r. - 02.04.2024 r.

Egzaminy ósmoklasisty: 14. - 15. - 16.05.2024 r. 

Maj - Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Święto Szkoły - 17.05.2024 r. 

Zakończenie Roku Szkolnego - 21.06.2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

29.IV., 30.IV., 2.V., 14 -15 -16.V., 17.V., 31.V.

Organizacja pracy szkoły w dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Uczniowie nie mają obowiązku przychodzenia do szkoły. Na wniosek Rodziców Dyrektor planuje zajęcia opiekuńcze. Potrzebę powierzenia opieki nad dzieckiem Rodzice zgłaszają w formie pisemnej wychowawcy, najpóźniej na 5 dni roboczych przed dniami wolnymi. W zgłoszeniu podają dzień oraz godziny powierzenia. Informacja pozwala na staranne zaplanowanie opieki.

Konsultacje! Zebrania w sprawie zagrożeniem oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego!

08.05.2024 - dla klas I - VIII - godzina 16:30.

Dofinansowanie!

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Sportowców Hajduckich otrzymała w 2023 r. dofinansowanie na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

CZYTAJ WIĘCEJ

Skip to content