Każdy może zostać mistrzem

Uczniowie chorzowskich szkół mieli dziś okazję spotkać się z mistrzami - Justyną Święty - Ersetic i Piotrem Małachowskim oraz wziąć udział w treningu pod ich czujnym okiem. Było to pchnięcie kulą, rzut młotem, dyskiem i biegi.  Organizator, Fundacja Kamili Skolimowskiej podarował dzieciom sportowe koszulki. Każdy otrzymał również z rąk mistrza medal oraz pamiątkowy dyplom.

  • Rozpoczęły się zapisy do klasy I
  • 16.03.2021 - konsultacje dla rodziców uczniów klas 1-4
  • 17.03.2021 - konsultacje dla rodziców uczniów klas 5-8

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.