Wycieczki

VI A, VI B i VII A z wizytą w mieście Ziemi obiecanej
Wycieczka do Chęcin

Wycieczka do Chęcin

| kategoria: aktualnosci, Wycieczki
Wycieczka do Centrum Kopernika

Wycieczka do Centrum Kopernika

| kategoria: aktualnosci, Wycieczki
Zielona Szkoła 2018

Zielona Szkoła 2018

| kategoria: Wycieczki
Wycieczka do Ogrodzieńca

Wycieczka do Ogrodzieńca

| kategoria: Imprezy, Wycieczki
  • Rozpoczęły się zapisy do klasy I
  • 16.03.2021 - konsultacje dla rodziców uczniów klas 1-4
  • 17.03.2021 - konsultacje dla rodziców uczniów klas 5-8

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.