Uczniowie wyróżniający się klasy IV-VII – rok szkolny 2019/2020 – I półrocze

Uczniowie wyróżniający się

klasy IV-VIII

Rok szkolny 2019/2020

I półrocze

4a

----------------

4b

Emilia Grabalska śr.5,32/ zach. wzorowe

Oskar Malcherczyk śr.4,86/ zach. wzorowe

Łukasz Nowak śr.4,91/ zach. wzorowe

5a

Łukasz Wróblewski śr.5,25/ zach. wzorowe

Anna Kogut śr.5,17/ zach. wzorowe

Zofia Rurańska śr.5,13/ zach. wzorowe

Oliwier Kościelniak śr.5,13/ zach. wzorowe

Joanna Warchulska śr.4,88/ zach. wzorowe

Dawid Kociuba śr.4,92/ zach. bardzo dobre

5b

Dawid Kosytorz śr.5,00/ zach. wzorowe

Katarzyna Kadzimierz śr.4,96/ zach. wzorowe

Jakub Beruś śr.4,88/ zach. wzorowe

Maciej Mela śr.4,83/ zach. wzorowe

5c

-----

6a

6b

Eliza Flak śr.5,08/ zach. wzorowe

Klaudia Kopyto śr.5,04/ zach. wzorowe

7a

Dagmara Żurowska śr.5,21/ zach. Wzorowe

Emilia Flak śr.5,21/ zach. Wzorowe

7b

------------

8a

Konrad Kowal śr.5,46/ zach. wzorowe

Oliwia Mularczyk śr.5,18/ zach. wzorowe

Inga Krawczyk śr.4,89/ zach. wzorowe

Agata Adamczyk śr.4,75/ zach. wzorowe

8b

Martyna Ochman śr.4,93/ zach. wzorowe

  • Od 23.12.2020 do 17.01.2021 trwa przerwa świąteczna oraz ferie zimowe.
  • 19.01.2021 - zebranie (online) rodziców uczniów klas 1-4
  • 20.01.2021 - zebranie (online) rodziców uczniów klas 5-8

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.