Uczniowie wyróżniający się-klasy I-III – rok szkolny 2017/2018 – II półrocze

Uczniowie wyróżniający się klasy I-III - rok szkolny 2017/2018 - II półrocze

1a

Lidia Latko

Natalia Krzykała

Jagoda Woźniak

1b

Kamil Gryglak

Jan Tabin

Lena Pawłowska

2a

Amelia Wilczyńska

Nicola Klepczyńska
2b

Aleksandra Cieraszewska

Emilia Grabalska

Julia Stańczyk

Emilia Zdrzałek

Oskar Malcherczyk

Łukasz Nowak

3a

Zofia Rurańska

Anna Kogut

Oliwier Kościelniak

Joanna Warchulska

Łukasz Wróblewski

3b

Jakub Beruś

Katarzyna Kadzimierz

Damian Malcherek

Maciej Mela

Oliwier Szolc

Natalia Zdzienicka

3c

Mateusz Kantor

  • Od 23.12.2020 do 17.01.2021 trwa przerwa świąteczna oraz ferie zimowe.
  • 19.01.2021 - zebranie (online) rodziców uczniów klas 1-4
  • 20.01.2021 - zebranie (online) rodziców uczniów klas 5-8

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.