Obecność na medal 2017/2018 – II półrocze

OBECNOŚĆ NA MEDAL

rok szkolny 2017/2018

1a:

----

1b:

Dominik Breguła

2a:

Mateusz Ciosek

Dawid Oraczewski

2b:

Aleksandra Cieraszewska

Borys Kudła

Oskar Malcherczyk

Julia Stańczyk

Nadia Pietroszek

Kacper Szulc

Arkadiusz Bibel

3a:

--------

3b:

Jakub Beruś

Katarzyna Kadzimierz

Damian Malcherek

Oliwier Szolc

Julia Kretek

3c:

Oliwier Pietrzak

Dawid Borczyk

Martyna Szczurko

4a:

Anna Pietroszek

Juliusz Szeliga

4b:

Klaudia Kopyto

Alan Stryluk

Eliza Flak

Dawid Cieraszewski

5a:

Szymon König

Marta Brodocz

5b:

Cezary Barczyk

6a:

Marta Matysiak

6b:

Wanesa Steuer

Emilia Waloń

Konrad Kowal

Oliwia Mularczyk

6c:

Milena Bajer

Fabian Garsztka

Wiktor Kołodziej

Milena Kuczyk

Martyna Malik

Jakub Różycki

7a:

Piotr Muszyński

7b:

Paweł Nimpczke

 

 

 

 

 

  • Od 23.12.2020 do 17.01.2021 trwa przerwa świąteczna oraz ferie zimowe.
  • 19.01.2021 - zebranie (online) rodziców uczniów klas 1-4
  • 20.01.2021 - zebranie (online) rodziców uczniów klas 5-8

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.