Obecność na medal 2019/2020 – I półrocze

OBECNOŚĆ NA MEDAL

Rok szkolny 2019/2020

I półrocze

1a:

Oliwier Delega

Martyna Kociuba

Sonia Lisoń

Dominik Szuba

Julia Wieczorek

1b:

Maja Gościniak

Maja Jarzombek

Zuzanna Kasprowicz

Maciej Orłów

Jan Palupski

Milena Pietroszek

Paulina Płaczek

Lena Sowa

Michał Śliwa

Eryk Weber

2a:

Weronika Lasko

2b:

Igor Dopierała

Adam Szewczul

Oliwier Chmielewski

Adam Madzelowski

3a:

Alan Mateja

Marisa Kaszubska

3b:

Dominik Breguła

Kamil Gryglak

Kacper Kajkowski

4a:

Mateusz Ciosek

Dawid Oraczewski

4b:

Łukasz Nowak

Julia Stańczyk

5a:

Dawid Kociuba

Bartłomiej Pierończyk

Daniel Nnabuo

Szulczewski Radosław

5b:

Katarzyna Kadzimierz

Dawid Kosytorz

Julia Kretek

Natalia Zdzienicka

5c:

-------

6a:

Oskar Gedel

Anna Pietroszek

6b:

Klaudia Kopyto

Adrian Rzepka

Paweł Hajduk

Weronika Grzesica

Paweł Bochenek

Alan Stryluk

7a:

Szymon Koenig

7b:

Marcel Borkowy

Nataniel Stryluk

Hanna Wiecens

8a:

Wiktoria Lech

Emilia Waloń

8b:

Malwina Rak

  • Od 23.12.2020 do 17.01.2021 trwa przerwa świąteczna oraz ferie zimowe.
  • 19.01.2021 - zebranie (online) rodziców uczniów klas 1-4
  • 20.01.2021 - zebranie (online) rodziców uczniów klas 5-8

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.