Obecność na medal 2018/2019 – II półrocze

OBECNOŚĆ NA MEDAL

 

1a:

Piotr Nimpczke

1b:

Igor Dopierała

Kamil Durczak

Lena Kościelniak

Adam Szewczul

Adam Mandzelowski

2a:

brak

2b:

Dominik Breguła

Aleksander Grabiec

Kamil Gryglak

3a:

Aleksandra Mandrela

Mateusz Ciosek

3b:

Julia Stańczyk

Arkadiusz Bibel

Oskar Malcherczyk

Emilia Zdrzałek

 

4a:

Dawid Kociuba

Bartłomiej Pierończyk

Oliwier Kościelniak

Kevin Marek

Łukasz Wróblewski

Magdalena Włodarczyk

4b:

Paulina Gocyła

Dawid Kosytorz

Julia Kretek

Damian Malcharek

Oliwia Stefańska

4c:

Karolina Kuberska

Paweł Zuber

5a:

Anna Pietroszek

Wojciech Kurpas

5b:

Adrian Rzepka

Klaudia Kopyto

Paweł Bochenek

Alan Stryluk

6a:

Wiktoria Brodocz

Marta Brodocz

6b:

Marcel Borkowy

Nataniel Stryluk

Maja Borczyk

Cezary Barczyk

Hanna Wiecens

7a:

Emilia Waloń

7b:

Milena Bajer

Damian Hajduła

Martyna Ochman

Jakub Różycki

8a:

------------

8b:

Paweł Nimpczke

  • Od 23.12.2020 do 17.01.2021 trwa przerwa świąteczna oraz ferie zimowe.
  • 19.01.2021 - zebranie (online) rodziców uczniów klas 1-4
  • 20.01.2021 - zebranie (online) rodziców uczniów klas 5-8

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.