Obecność na medal 2015/2016 – II półrocze

UCZNIOWIE Z NAJLEPSZĄ FREKWENCJĄ:

Magdalena WŁODARCZYK 1a

Wiktoria WOŹNIAK 1a

Igor SZYMAŃSKI 1a

Jakub BERUŚ 1b

Katarzyna KADZIMIERZ 1b

Maciej MELA 1b

Oliwier SZOLC 1b

Dawid KOSYTORZ 1b

Julia KRETEK 1b

Kamil CIASTUŁA 1b

Damian MALCHEREK 1b

Natalia ZDZIENICKA 1b

Martyna SZCZURKO 1c

Paulina SIEDLECKA 1c

Dawid KOCIUBA 1d

Juliusz SZELIGA 2a

Alan STRYLUK 2b

Adrian RZEPKA 2b

Marta BRODOCZ 3a

Maja BORCZYK 3b

Cezary BARCZYK 3b

Agata KLOIS 3b

Zuzanna WAWROS 3b

Michał WALCZAK 3b

Marta MATYSIAK 4a

Julia KOCHELSKA 4a

Denis PAWEŁCZYK 4b

Emilia WALOŃ 4b

Oliwia MULARCZYK 4b

Konrad KOWAL 4b

Wanesa WIŚNIOWSKA 4c

Magdalena KOBYLSKA 4c

Fabian GARSZTKA 4c

Martyna OCHMAN 4c

Wiktoria SZUBA 4c

Vanessa DUDA 4c

Oliwier WIŚNIOWSKI 4c

Piotr MUSZYŃSKI 5a

Karolina BRZEZIŃSKA 5a

Paulina GRZYB 5b

Martyna ŻOCH 6a

Michał KLYSZCZ 6b

Dawid MAŃCZYK 6b

Oliwia ROGOWICZ 6b

Dawid SZYMANOWSKI 6b

  • Od 23.12.2020 do 17.01.2021 trwa przerwa świąteczna oraz ferie zimowe.
  • 19.01.2021 - zebranie (online) rodziców uczniów klas 1-4
  • 20.01.2021 - zebranie (online) rodziców uczniów klas 5-8

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.