O szkole

Skład Rady Pedagogicznej

w roku szkolnym 2020/2021

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Lewandowska - nauczyciel dyplomowany

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Sylwia Wojciechowska - nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel Nauczany przedmiot/funkcja Wychowawca klasy Stopień awansu zawodowego
mgr Bożena Bała Edukacja wczesnoszkolna 2b Nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Cichoń Wychowanie Fizyczne

Pływanie

6c Nauczyciel dyplomowany
mgr Zofia Ciura Religia Nauczyciel dyplomowany
mgr Kamila Czekalska Edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel wspomagający

1a Nauczyciel mianowany
mgr Mariola Czerwińska Biblioteka, Surdopedagog Nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Dobias Wychowawca świetlicy Nauczyciel dyplomowany
mgr Marta Dybała Język polski 6b Nauczyciel kontraktowy
mgr Magdalena Dyłka Język niemiecki Nauczyciel kontraktowy
mgr inż. Artur Jadwiszczok Matematyka Nauczyciel mianowany
 mgr Jolanta Janicka-Garba Wychowawca świetlicy Nauczyciel dyplomowany
mgr Bożena Kaleta Edukacja wczesnoszkolna 3a Nauczyciel dyplomowany
mgr Bożena Kośmider  Język polski 7b Nauczyciel dyplomowany
mgr Sylwia Kowalska Muzyka Nauczyciel dyplomowany
mgr Izabela Kulejewska Edukacja wczesnoszkolna 2a Nauczyciel dyplomowany
mgr Hanna Kurczyk Pływanie Nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Łodkowska Plastyka, , Technika, Zajęcia techniczne 6a Nauczyciel dyplomowany
mgr Mateusz Michałek Religia, Zajęcia techniczne, Doradztwo zawodowe Nauczyciel mianowany
mgr Anna Mizerska Biologia Nauczyciel kontraktowy
mgr Piotr Mroczkowski Historia  i społeczeństwo Nauczyciel kontraktowy
mgr Beata Musiał Wychowanie fizyczne, Edukacja dla Bezpieczeństwa 5b Nauczyciel dyplomowany
dr Nikodem Nieśpiałowski Informatyka Nauczyciel dyplomowany
mgr Joanna Ochman - Wicińska
 Język angielski Nauczyciel kontraktowy
mgr Anna Piechaczek Edukacja wczesnoszkolna 3b Nauczyciel dyplomowany
mgr Elżbieta Pietruńko Kierownik Świetlicy Nauczyciel dyplomowany
mgr Beata Raś Język angielski 8a Nauczyciel dyplomowany
mgr Joanna Siwczyk  Język polski 5a Nauczyciel dyplomowany
mgr Marzena Szmajduch Przyroda 4a Nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Świerczyńska Surdopedagog Nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Szczupider Edukacja wczesnoszkolna 1b Nauczyciel dyplomowany
mgr inż. Izabela Tomeczek Matematyka Nauczyciel dyplomowany
mgr Monika Truchła-

Szpularz

Tyflopedagog Nauczyciel dyplomowany
mgr Magdalena Tyc Pedagog Nauczyciel dyplomowany
mgr Sylwia Wojciechowska Matematyka, Fizyka 7a Nauczyciel dyplomowany
mgr Jolanta Zemła Wychowanie fizyczne, Pływanie 8b Nauczyciel dyplomowany
mgr Aneta Zowada Chemia, Fizyka Nauczyciel dyplomowany
  • Od 23.12.2020 do 17.01.2021 trwa przerwa świąteczna oraz ferie zimowe.
  • 19.01.2021 - zebranie (online) rodziców uczniów klas 1-4
  • 20.01.2021 - zebranie (online) rodziców uczniów klas 5-8

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.