Młody ekolog – 2019/2020 – I półrocze

MŁODY EKOLOG

Rok szkolny 2019/2020

I półrocze

1a:

Maja Kurpas

Martyna Kociuba

Julia Wieczorek

1b:

Jakub Adamik

Eryk Weber

Lena Sowa

Milena Pietroszek

Maciej Orłów

Jakub Grzesik

Maja Gościniak

2a:

Szymon Szekiera

Filip Wawrzynek

Pola Czerniawska

Marta Bieniosek

2b:

Jan Gwóźdż

Tadeusz Kisieliczuk

Emilia Białek

Igor Dopierała

3a:

Tomasz Niezgoda

Martyna Stachowicz

Weronika Bijak

Marisa Kaszubska

3b:

Lena Pawłowska

Kacper Kajkowski

Dominik Breguła

Paweł Czarnecki

Olivier Wieczorek

Jan Tabin

Julia Śliwa

  • Od 23.12.2020 do 17.01.2021 trwa przerwa świąteczna oraz ferie zimowe.
  • 19.01.2021 - zebranie (online) rodziców uczniów klas 1-4
  • 20.01.2021 - zebranie (online) rodziców uczniów klas 5-8

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.