Młody ekolog – 2019/2020 – I półrocze

MŁODY EKOLOG

Rok szkolny 2019/2020

I półrocze

1a:

Maja Kurpas

Martyna Kociuba

Julia Wieczorek

1b:

Jakub Adamik

Eryk Weber

Lena Sowa

Milena Pietroszek

Maciej Orłów

Jakub Grzesik

Maja Gościniak

2a:

Szymon Szekiera

Filip Wawrzynek

Pola Czerniawska

Marta Bieniosek

2b:

Jan Gwóźdż

Tadeusz Kisieliczuk

Emilia Białek

Igor Dopierała

3a:

Tomasz Niezgoda

Martyna Stachowicz

Weronika Bijak

Marisa Kaszubska

3b:

Lena Pawłowska

Kacper Kajkowski

Dominik Breguła

Paweł Czarnecki

Olivier Wieczorek

Jan Tabin

Julia Śliwa

Zebrania w dn. 16.03 i 17.03 zostają odwołane.  

Od 12.03 - zajęcia w szkole zostają zawieszone do odwołania.

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.