Kolejny dzień świetnych wiadomości!
MARCIN MIENKINA - uczeń klasy 4b został LAUREATEM Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX 2017. MARCIN uzyskał BARDZO DOBRY wynik: 1-sze miejsce w powiecie i jednocześnie 3-cie w regionie.
Gratulacje dla Marcina oraz opiekuna - Pani Beaty Raś.
Pękamy z dumy!
  • Rozpoczęły się zapisy do klasy I
  • 16.03.2021 - konsultacje dla rodziców uczniów klas 1-4
  • 17.03.2021 - konsultacje dla rodziców uczniów klas 5-8

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.