Miło nam poinformować, że w Konkursie dla klas 1-3 "Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna" nagrody i wyróżnienia zdobyli:
I miejsce - Aleksandra (1b) i Dawid (3b) Cieraszewscy;
II miejsce - Hubert Rurański ( 3a);
III miejsce - Nicola Klepczyńska (1a).

Wyróżnienia:
Korneliusz Gawłowski, Wojciech Hellmann, Dawid Oraczewski, Damian Malcherek, Małgorzata i Bartłomiej Pierończyk.

Jury kierowało się w swoim wyborze przede wszystkim wkładem własnym autora pracy.

Wszystkim uczestnikom i nagrodzonych w Konkursie serdecznie gratulujemy!

  • Rozpoczęły się zapisy do klasy I
  • 16.03.2021 - konsultacje dla rodziców uczniów klas 1-4
  • 17.03.2021 - konsultacje dla rodziców uczniów klas 5-8

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.