Urząd Miasta Chorzów kolejny raz zorganizował konkurs rysunkowy Dziecięca Galeria Przystankowa.

W tym roku tematem przewodnim był kosmos. Uczennica naszej szkoły Martyna Hellmann z klasy 8a, została laureatką tego konkursu i jej projekt zostanie przeniesiony na jeden z przystanków w Chorzowie.

Wyróżnienia zdobyły również Dominika Grabalska i Kinga Siemierska także z klasy 8a. Gratulujemy sukcesu!

http://segregus.chorzow.eu/konkursy/48-wyniki-konkursu-dziecieca-galeria-przystankowa-2018

3020

3020 3021

  • Rozpoczęły się zapisy do klasy I
  • 16.03.2021 - konsultacje dla rodziców uczniów klas 1-4
  • 17.03.2021 - konsultacje dla rodziców uczniów klas 5-8

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.