Klasy I-III- rok szkolny 2019/2020 – I półrocze

Uczniowie wyróżniający się

klasy I-III

rok szkolny 2018/2019

I półrocze

1a

Martyna Kociuba

Sonia Lisoń

Julia Paruzel

1b

Maja Gościniak

Zuzanna Kasprowicz

Jan Palupski

Paulina Płaczek

Lena Sowa

Eryk Weber

2a

Pola Czerniawska

Szymon Szekiera

Milena Musiał

2b

Magdalena Sojka

Adam Szewczul

3a

------

3b

Kamil Gryglak

  • Rozpoczęły się zapisy do klasy I
  • 16.03.2021 - konsultacje dla rodziców uczniów klas 1-4
  • 17.03.2021 - konsultacje dla rodziców uczniów klas 5-8

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.