eTwinning

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła zrealizowała projekt językowy ESCAPE ROOM SPIEL - GRA ESPACE ROOM. Był to nasz autorski projekt prowadzony w całości w języku niemieckim. Naszymi krajami partnerskimi były Polska, Hiszpania, Turcja, Francja oraz Chorwacja.

Uczniowie podczas roku szkolnego wykonywali szereg zagadek językowych, mających na celu nie tylko utrwalanie słownictwa, ale i rozwiązanie głównej zagadki, prowadzącej do wirtualnej nagrody. Każdy kraj przygotowywał zagadki językowe, które uczniowie mogli wykonywać na lekcjach w ramach nauki nowej leksyki. Pod koniec projektu uczniowie brali udział
w internetowej ewaluacji, opisując co podobało im się w projekcie, a co ich zdaniem powinno ulec poprawie.

Dzięki koordynacji nad projektem nasza szkoła otrzymała nie tylko Odznakę Jakości
E-Twinning: młodzież rozwinęła się językowo, mogła nawiązać kontakty z rówieśnikami
z całej Europy, a lekcje języka niemieckiego były o wiele ciekawsze.

Mimo, iż projekt jest już zamknięty, w dowolnym momencie każdy uczeń naszej szkoły może pobawić się językowymi zagadkami:

Link do TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/98428/home

Login: uczniowie.sp34

Hasło: escaperoom1

odznakajakosci

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoodznakajakosciła brała udział w projekcie

Myths and legends in our countries

Wspólnie wybieraliśmy legendy, podania które w różnej formie prezentowaliśmy naszym partnerom z projektu.

Uczestnicy projektu reprezentowali Grecję, Włochy, Hiszpanię, Chorwację, Turcję, Serbię, Cypr, Rumunię. Polskę reprezentowała nasza szkoła.

Oto nasza prezentacja

Kim jesteśmy? - Who we are?

  • Rozpoczęły się zapisy do klasy I
  • 16.03.2021 - konsultacje dla rodziców uczniów klas 1-4
  • 17.03.2021 - konsultacje dla rodziców uczniów klas 5-8

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.