Dla rodzica

TERMINY ZEBRAŃ W ROKU SZKOLNYM 2019/20120:

11.09.2019

zebranie organizacyjne klasy 1-3

12.09.2019

zebranie organizacyjne klasy 4-8

22.10.2019

informacja o postępach w nauce klasy 4-8

23.10.2019

informacje o postępach w nauce klasy 1-3

listopad

konsultacje dla rodziców

09.12.2019

informacje o postępach w nauce, zagrożenia ocenami ndst

07.01.2020

informacje o postępach w nauce klasy 1-3

07.01.2020

informacje o postępach w nauce klasy 4-8

25.02.2020

konsultacje dla rodziców uczniów klas 1-3

26.02.2020

konsultacje dla rodziców uczniów klas 4-8

27.04.2020

konsultacje dla rodziców uczniów klas 4-8

28.04.2020

konsultacje dla rodziców uczniów klas 1-3

19.05.2020

informacje o postępach w nauce, zagrożenia ocenami ndst

08.06.2020

informacje o postępach w nauce klasy 1-3

09.06.2020

informacje o postępach w nauce klasy 4-8

Zebrania w dn. 16.03 i 17.03 zostają odwołane.  

Od 12.03 - zajęcia w szkole zostają zawieszone do odwołania.

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.