Dla rodzica

TERMINY ZEBRAŃ ORAZ KONSULTACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

WRZESIEŃ

9.09.2020  - zebranie organizacyjne klasy 1-3

10.09.2020 - zebranie organizacyjne klasy 4A - 6B

11.09.2019 - zebranie organizacyjne klasy 7A - 8B

PAŹDZIERNIK

26.10.2020 - konsultacje dla rodziców klas 1-4

28.10.2020 - konsultacje dla rodziców klas 5-8

LISTOPAD

4.11.2020 - informacja o postępach w nauce klasy 1-4

5.11.2020 - informacja o postępach w nauce klasy 5-8

GRUDZIEŃ

16.12.2020 -

informacje o postępach w nauce, zagrożenia ocenami ndst  - klasy 1-4

17.12.2020 -

informacje o postępach w nauce, zagrożenia ocenami ndst - klasy 5-8

STYCZEŃ

19.01.2021 - informacje o postępach w nauce klasy 1-4

20.01.2021 - informacje o postępach w nauce klasy 5-8

MARZEC

16.03.2021 - konsultacje dla rodziców uczniów klas 1-4

17.03.2021 - konsultacje dla rodziców uczniów klas 5-8

KWIECIEŃ

13.04.2021 - informacje o postępach w nauce klasy 5-8

14.04.2021 -  informacje o postępach w nauce klasy 1-4

MAJ

19.05.2021 -

informacje o postępach w nauce, zagrożenia ocenami ndst - klasy 5-8

20.05.2021 -

informacje o postępach w nauce, zagrożenia ocenami ndst - klasy 1-4

CZERWIEC

14.06.2021 - informacje o postępach w nauce klasy 1-4

15.06.2021 - informacje o postępach w nauce klasy 5-8

  • Od 23.12.2020 do 17.01.2021 trwa przerwa świąteczna oraz ferie zimowe.
  • 19.01.2021 - zebranie (online) rodziców uczniów klas 1-4
  • 20.01.2021 - zebranie (online) rodziców uczniów klas 5-8

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.