Dla rodzica

Skład Rady Rodziców:

Stanowisko Nazwisko i imię Klasa
Przewodniczący Rady Rodziców Szeliga Rafał 7A
Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców Szewczyk Marcin 1A
Protokolant Rady Rodziców Cuber Krzysztof 3A
Skarbnik Rady Rodziców Halemba Agata 1B
Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Ciastuła Monika 6B
Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Śliwa Monika 6C
Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Tabin Tomasz 4A
Przewodnicząca Rady Klasowej Rodziców Palubska Magdalena 2B
Członek Rady Rodziców Barczyk Beata 8B
Członek Rady Rodziców Kampczyk Daniel 6A
Członek Rady Rodziców Bieniosek Bernadeta 5A
Członek Rady Rodziców Pietroszek Angelina 5B
Członek Rady Rodziców Gwóźdź Joanna 3B
Członek Rady Rodziców Salamonik Kornelia 2A
Członek Rady Rodziców Żurowska Barbara 8A
Członek Rady Rodziców Flak Katarzyna 7B

Nowy Numer Konta RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej nr 34 im. Sportowców Hajduckich w Chorzowie:

52 1560 0013 2003 2790 7000 0001

  • Od 23.12.2020 do 17.01.2021 trwa przerwa świąteczna oraz ferie zimowe.
  • 19.01.2021 - zebranie (online) rodziców uczniów klas 1-4
  • 20.01.2021 - zebranie (online) rodziców uczniów klas 5-8

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.