Ambasador kultury 2017/2018 – II półrocze

AMBASADOR KULTURY:

1a:

Lidia Latko

1b:

Kamil Gryglak

2a:

Nicola Klepczyńska

2b:

Emilia Grabalska

Borys Kudła

3a:

Joanna Warchulska

3b:

Natalia Zdzienicka

Maciej Mela

3c:

Emilia Kantor

4a

Remigiusz Celej

4b:

Adrian Rzepka

5a:

Wiktoria Baryla

5b:

Wiecens Hanna

6a:

Julia Kochelska

6b:

Inga Krawczyk

6c:

Martyna Ochman

7a:

Malwina Borawska

7b:

Paulina Grzyb

  • Rozpoczęły się zapisy do klasy I
  • 16.03.2021 - konsultacje dla rodziców uczniów klas 1-4
  • 17.03.2021 - konsultacje dla rodziców uczniów klas 5-8

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.