W marcu nasze Panie polonistki przeprowadziły wiosenny konkurs Mistrz Ortografii klas 4-7. W kategorii klas 4-5 I miejsce zajął Natan Stryluk, II miejsce- Dagmara Żurowska, III miejsce - Emilia Flak. W kategorii klas 6-7 I miejsce zajęła Dominika Grabalska, II miejsce- Konrad Kowal, III miejsce- Milena Hyla i Julia Kochelska.

24 kwietnia odbył się miejski konkurs z języka polskiego dla klas czwartych "Z językiem polskim za pan brat". Uczniowie pisali dyktando, rozwiązywali rebusy, krzyżówki ortograficzne i przedstawiali inscenizację utworu poetyckiego. Nasza drużyna przygotowała scenkę do wiersza "Żuraw i czapla".

27 marca uczennice klas szóstych reprezentowały naszą szkołę w miejskim konkursie recytatorskim " Niektórzy lubią poezję". Uczestnicy konkursu recytowali utwory Wisławy Szymborskiej oraz innych noblistów.

Sukcesy nie tylko sportowe
  • Rozpoczęły się zapisy do klasy I
  • 16.03.2021 - konsultacje dla rodziców uczniów klas 1-4
  • 17.03.2021 - konsultacje dla rodziców uczniów klas 5-8

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.