Jak co roku w Domu Kultury "Batory" w Chorzowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla uczniów którzy w ubiegłym roku szkolnym zostali laureatami w konkursach artystycznych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

W uroczystości brali udział przedstawiciele władz miasta do spraw kultury i edukacji, nauczyciele, nagrodzeni uczniowie oraz ich rodzice. Z naszej szkoły nagrodę otrzymała uczennica Agata Adamczyk z klasy 7, za zajęcie III miejsca w konkursie plastycznym na szczeblu wojewódzkim. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

III miejsca w Konkursie Plastycznym na Szczeblu Wojewódzkim
  • Rozpoczęły się zapisy do klasy I
  • 16.03.2021 - konsultacje dla rodziców uczniów klas 1-4
  • 17.03.2021 - konsultacje dla rodziców uczniów klas 5-8

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.