Dzień Sportu Szkolnego

Na zakończenie roku szkolnego nasze Panie z zajęć wf-u przygotowały dziś dla uczniów zabawę sportową. Była rozgrzewka, taniec naszych dziewczyn, przeciąganie liny i inne rywalizacje sportowe.Bawiliśmy się świetnie!!!

Dzień Sportu Szkolnego
Zebrania w dn. 16.03 i 17.03 zostają odwołane.  

Od 12.03 - zajęcia w szkole zostają zawieszone do odwołania.

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.