Już jutro Uroczyste Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego. Korzystając z okazji, powspominajmy jeszcze czerwcowe, upalne pożegnanie ze szkołą. Pożegnaliśmy Absolwentów Klas Ósmych, którzy rozpoczynają naukę w szkołach średnich. Liczymy, że czasem nas odwiedzą...

  • Rozpoczęły się zapisy do klasy I
  • 16.03.2021 - konsultacje dla rodziców uczniów klas 1-4
  • 17.03.2021 - konsultacje dla rodziców uczniów klas 5-8

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.