Każdy może zostać mistrzem

Uczniowie chorzowskich szkół mieli dziś okazję spotkać się z mistrzami - Justyną Święty - Ersetic i Piotrem Małachowskim oraz wziąć udział w treningu pod ich czujnym okiem. Było to pchnięcie kulą, rzut młotem, dyskiem i biegi.  Organizator, Fundacja Kamili Skolimowskiej podarował dzieciom sportowe koszulki. Każdy otrzymał również z rąk mistrza medal oraz pamiątkowy dyplom.

W listopadzie zapraszamy na konsultacje z nauczycielami. Szczegóły prosimy sprawdzać w terminarzu.

Kolejne zebranie rodziców uczniów klas 4-8 odbędzie się 9 grudnia 2019 o godzinie 17.00.  Na zebraniu  przekazana będzie informacja o ewentualnym zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną.

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.