Projekty

AKADEMIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI BATOREGO II

Projekt  realizowany w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa XI, Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego (nr konkursu: RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15).

Projekt  skierowany jest  600 uczniów z:

 • Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie,
 • Gimnazjum nr 7 Adama Mickiewicza w Chorzowie,
 • Szkoły Podstawowej nr 34 im. Sportowców Hajduckich w Chorzowie, którzy ukończyli klasę III,
 • Szkoły Podstawowej nr 37 im. Karola Grzesika w Chorzowie, którzy ukończyli klasę

oraz 90 nauczycieli w/w szkół.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu kluczowych kompetencji u 600 uczniów (w tym 374 kobiet ze szkół: Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 7, Szkoły Podstawowej nr 34  i Szkoły Podstawowej nr 37 z Chorzowa Batory, zwiększający ich szanse na dalszą edukację i rozwój społeczno-zawodowy oraz podniesienie kompetencji zawodowych 90 nauczycieli (w tym 82 kobiet) z Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 7, Szkoły Podstawowej nr 34 i Szkoły Podstawowej nr 37 umożliwiających wykorzystanie nowych metod i narzędzi zawodowych  w pracy z uczniem/uczennicami do 31.12.2018 r.

Projekt  realizowany będzie na terenie Chorzowa.

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły poszerzą swoją wiedzę i umiejętności  społeczno-zawodowe m.in. z nauk przyrodniczych, matematyki, języka angielskiego, ICT, przedsiębiorczości,  rozwoju osobistego i samorealizacji uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych grupowych i indywidualnych spotkaniach  z psychologiem, doradcą  zawodowym i coachem oraz nauczyciele podniosą swoje kompetencje zawodowe.

Dla uczniów szkół zakupiony zostanie  sprzęt i pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć, które będą wspomagały proces wyrównywania szans, przyswajania wiedzy  w sposób atrakcyjny i ciekawy dla uczniów  szkoły.

W ramach projektu utworzona zostanie w Gimnazjum nr 7 im. Adama Mickiewicza            w Chorzowie międzyszkolna pracownia laboratoryjno-badawcza przeznaczona do prowadzenia zajęć eksperymentalnych, z której również nasi uczniowie będą mogli korzystać podczas zajęć eksperymentalnych.

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2018

Realizatorem projektu jest:

MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek, ul. Przedwiośnie 8/6,

44-119 Gliwice

Biuro projektu: ul. Dolnych Wałów 19B,   44-100 Gliwice


W ramach projektu uczniowie naszej szkoły (którzy ukończyli klasę III) będą mogli bezpłatnie skorzystać z następujących zajęć pozalekcyjnych:

 

 1. ZAJĘCIA GRUPOWE
1 Akademia eksperymentariuszy  - 30 godz. zajęć (zajęcia z twórczego myślenia, eksperymentu, doświadczeń i szukania ciekawych rozwiązań)
2 Akademia j. angielskiego – 30  godz. zajęć (zajęcia z wykorzystaniem interaktywnych metod do nauczania języka angielskiego)
3 Akademia powtórek matematycznych - 30 godz. zajęć (zajęcia z wykorzystaniem interaktywnych metod do nauczania matematyki)
4 Akademia zdrowego kręgosłupa –30 godz. zajęć  (zajęcia taneczne )
5 Akademia Młodego Przedsiębiorcy - 30 godz. zajęć  (zajęcia z podstaw przedsiębiorczości obejmujące tworzenie mini biznes planów dla pierwszej wymarzonej działalności gospodarczej)
6 Akademia Umysłów Ścisłych - 30 godz. zajęć (zajęcia rozwojowe z matematyki, fizyki i chemii)
7 Akademia cyfrowej kreacji  - 30 godz. zajęć (zajęcia z zakresu grafiki komputerowej, tworzenia stron www, tworzenia bloga i obróbki zdjęć)
8 Akademia młodego konstruktora - 30 godz. zajęć + wycieczka do Centrum Kopernika   w Warszawie (zajęcia techniczne z wykorzystaniem robotów Lego Mindstorms)
9 Warsztaty socjoterapii - 90 godz. zajęć (zajęcia z kształtowania umiejętności interpersonalnych, asertywności, podejmowania decyzji i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami)
10 Warsztaty arteterapii  - 90 godz. zajęć (zajęcia dla osób z uzdolnieniami plastycznymi, lubiącymi wszelkie zajęcia kreatywne).

 

 1. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
1 Wizjonerzy biznesu – 2 godz. zajęć (zajęcia z zakresu badania predyspozycji i uzdolnień przedsiębiorczych ucznia)
2 Biofeedback – 5 godz. zajęć (zajęcia umożliwiające zwiększenie efektywności pracy mózgu, relaksację ucznia, lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach)
3 Indywidualne wsparcie ucznia IWP - 5 godz. zajęć (zajęcia terapeutyczne dla uczniów, wspierające ich rozwój intelektualny i społeczny)
4 Coaching – 5 godz. zajęć (zajęcia z zakresu rozwoju pasji i zainteresowań oraz określenia celu dalszego kierunku kształcenia i rozwoju osobistego)

 

oraz w ramach AKADEMII NAUCZYCIELA – nauczyciele naszej szkoły będą mogli skorzystać z kursów kwalifikacyjnych:

 • Socjoterapia
 • Arteterapia

oraz kursów doskonalących:

 • Scratch
 • Tutoring
 • Coaching
 • TIK dla każdego
 • Action learning
 • Jak wprowadzić metodę eksperymentu do szkoły

----- ----- ----- ----- ----- -----

Pliki do ściągnięcia:

Ankieta Rekrutacyjna Uczniowie SP 34_Zał Nr 3 (1) (1)

Deklaracja Uczestnika_czki - Ucznia Zał Nr 9 (6)

Zał Nr 6 Oświadczenie (3)

NASZA STRONA FACEBOOK

facebook.com/sp34chorzow

 

 

SAMORZĄD INFORMUJE:

Szkolny Dzień Wąsów - piątek 29 września 2017r.

 

ZBIÓRKA MAKULATURY I KORKÓW:

Od poniedziałku 18 do piątku 29 września 2017r.

ZEBRANIE Z RODZICAMI:

Kolejne zebranie odbędzie się we wtorek 24 października 2017r. Zapraszamy!

Accessibility
Zamknij