Projekty

Projekt AKADEMIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI BATOREGO

jest:

 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

logo_efs_kapital_ludzki (1)

realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.2

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji

oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

realizowany

w partnerstwie przez MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek,

ul. Przedwiośnie 8/6, 44-119 Gliwice (LIDER)

oraz Fundację Domena Rozwoju,

ul.  Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice (PARTNER)

 

skierowany do Uczniów i Uczennic następujących szkół:

- Gimnazjum nr 2, ul. Sportowa 4,  41-506 Chorzów

- Gimnazjum nr 7, ul. Farna 5, 41-506 Chorzów

- Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Skrajna 2, 41-506 Chorzów

- Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Kaliny 55,  41-506 Chorzów

- Szkoła Podstawowa nr 37, ul. Ratuszowa 20,  41-500 Chorzów


 

 

dla Uczniów i Uczennic SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34:

 

1. Akademia eksperymentariuszy

2. Akademia cyfrowej kreacji

3. Akademia językowa – zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego

4. Akademia dance step

5. Akademia powtórek – zajęcia wyrównawcze z matematyki

6. Akademia powtórek – zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

7. Akademia powtórek – zajęcia wyrównawcze z przyrody

8. Akademia powtórek – zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

9. Indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne

10. Biofeedback

 

* * *

Rekrutacja do projektu trwa:

od 16.09.2013 do 31.12.2013 (I tura)

od 01.06.2014 do 31.12.2014 (II tura)

 

Uczestnicy projektu:

- 76 Uczniów/Uczennic  ze Szkoły Podstawowej nr 34

 

Aby zostać uczestnikiem projektu AKADEMIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI BATOREGO należy:

wypełnić druki „Oświadczenie o chęci uczestnictwa w projekcie” oraz „Regulamin rekrutacji i  uczestnictwa w projekcie”

ww. dokumenty złożyć  w Punkcie rekrutacyjnym:

 

- Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Kaliny 55,  41-506 Chorzów

sekretariat – czynny w dniach pracy szkoły w godzinach od 7.30 do 15.30

 

Pliki do ściągnięcia:

- Oswiadczenie_o_checi_udzialu_AKKB

- Regulamin_AKKB

 

PRZYPOMINAMY:
6 czerwca 2018r. o godz. 16.30 w sali nr 16 odbędzie się zebranie Rodziców przyszłych uczniów klas I w roku szkolnym 2018/2019.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
22 czerwca 2018
  • dla klas 1-3 - godzina 9.00
  • dla klas 4-7 - godzina 10.30

 
Informujemy, że zwroty pieniędzy za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki należy wpłacić na konto szkoły 67 1050 1243 1000 0022 8950 1393. Powyższe nie dotyczy podręczników w klasach II i III.
GRUPY PŁYWAJĄCE:

W czwartek 10 maja 2018r. od 15.00 do 16.00 na basenie w Kompleksie Sportowym "Hajduki" odbędzie się rekrutacja dzieci do grup pływających kl. I w roku szkolnym 2018/2019.

Accessibility
Zamknij