Obecność na medal 2016/2017 – I półrocze

UCZNIOWIE Z NAJLEPSZĄ FREKWENCJĄ:

1a:

Piotr Żuk

Aleksandra Mandrela

Szymon Bąk

Mateusz Ciosek

1b:

Arkadiusz Bibel

Aleksandra Cieraszewska

Martyna Jędrzejewska

Olympia Koukoukozeli- Musioł

Borys Kudła

Oskar Malcherczyk

Dawid Orłów

Amelia Papaj

Julia Stańczyk

Kornelia Woźniak

2a:

Magda Włodarczyk

Oliwier Kościelniak

2b:

Katarzyna Kadzimierz

Damian Malcherek

Oliwier Szolc

Dawid Kosytorz

2c:

Mateusz Sowa

3a:

Anna Pietroszek

Hubert Rurański

3b:

Dawid Cieraszewski

Mateusz Grzyb

Mikołaj Korek

Mateusz Rogowicz

Alan Stryluk

4a:

Marta Brodocz

Kamil Kopiec

4b:

Cezary Barczyk

Ewelina Madejek

Nataniel Stryluk

Michał Walczak

5a:

KoKarolina Zdrzałek

5b:

Denis Pawełczyk

Oliwia Mularczyk

Konrad Kowal

5c:

Milena Bajer

Aleks Duda

Vanessa Duda

Alicja Pawłowska

Malwina Rak

Wanesa Wiśniowska

6a:

Piotr Muszyński

Malwina Borawska

Dominika Grabalska

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 - 2 września 2019.