O szkole

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019:

03.09.2018 - Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

Październik - pasowanie na ucznia

12.10.2018 - Akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej

09.11.2018 - akademia z okazji Święta Niepodległości

Listopad - Andrzejki

6.12.2018 - Mikołajki

19.12.2018 - Jasełka w MDK

21.12.2018 - Klasowe spotkania opłatkowe

23.12-31.12.2018 - Zimowa Przerwa Świąteczna

05.02.2019 - zabawy karnawałowe

27.01.2018 - Zakończenie I półrocza

28.01.2018 - Rozpoczęcie II półrocza

11.02.2019 - 24.02.2019 - Ferie zimowe

18.04 - 23.04.2019 -Wiosenna Przerwa Świąteczna

11.03.2019 - Dzień Otwarty

24.04.2019 - Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

17.05.2019 - Święto Szkoły

21.06.2019 - Zakończenie Roku Szkolnego

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 listopada 2018 (piątek)
15, 16, 17 kwietnia 2019 (pn, wt, śr) egzamin ósmoklasisty
29, 30 kwietnia 2019 (poniedziałek, wtorek)
2 maja 2019 ( czwartek)
17 maja 2019 (piątek) św. szkoły

Organizacja pracy szkoły w dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Uczniowie nie mają obowiązku przychodzenia do szkoły. Na wniosek Rodziców Dyrektor planuje zajęcia opiekuńcze. Potrzebę powierzenia opieki nad dzieckiem Rodzice zgłaszają w formie pisemnej wychowawcy, najpóźniej na 5 dni roboczych przed dniami wolnymi. W zgłoszeniu podają dzień oraz godziny powierzenia. Informacja pozwala na staranne zaplanowanie opieki.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 - 2 września 2019.