O szkole

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020:

02.09.2019 - Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

Październik - pasowanie na ucznia

Akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej

Akademia z okazji Święta Niepodległości

Listopad - Andrzejki

Mikołajki

20.12 - Jasełka w MDK

20.12.2020 - Klasowe spotkania opłatkowe

Zimowa Przerwa Świąteczna

4.02.2020 - zabawy karnawałowe

Zakończenie I półrocza

Rozpoczęcie II półrocza

13.01.2020 - 26.12.2020 - Ferie zimowe

9.04.2020 - 14.04.20202 - Wiosenna Przerwa Świąteczna

19.02 - Dzień Otwarty

Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

22.05 - Święto Szkoły

26.06.2020- Zakończenie Roku Szkolnego

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

Organizacja pracy szkoły w dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Uczniowie nie mają obowiązku przychodzenia do szkoły. Na wniosek Rodziców Dyrektor planuje zajęcia opiekuńcze. Potrzebę powierzenia opieki nad dzieckiem Rodzice zgłaszają w formie pisemnej wychowawcy, najpóźniej na 5 dni roboczych przed dniami wolnymi. W zgłoszeniu podają dzień oraz godziny powierzenia. Informacja pozwala na staranne zaplanowanie opieki.

W listopadzie zapraszamy na konsultacje z nauczycielami. Szczegóły prosimy sprawdzać w terminarzu.

Kolejne zebranie rodziców uczniów klas 4-8 odbędzie się 9 grudnia 2019 o godzinie 17.00.  Na zebraniu  przekazana będzie informacja o ewentualnym zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną.

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.