O szkole

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018:

04.09.2017 - Rozpoczęcie Roku Szkolnego

14.10.2017 - Dzień Komisji Edukacji Narodowej

11.11.2017 - Święto Niepodległości

21.12.2017 - Jasełka w MDK

22.12.2017 - Klasowe spotkania opłatkowe

23.12-31.12.2017 Zimowa Przerwa Świąteczna

06.01.2018- Święto Trzech Króli

26.01.2018 - Zakończenie I półrocza

29.01.2018 - Rozpoczęcie II półrocza

29.01.2018-11.02.2018 - Ferie zimowe

29.03-03.04.2018 - Wiosenna Przerwa Świąteczna

01.05.2018 - Święto Pracy

03.05.2018 - Święto Konstytucji 3 Maja

22.06.2018 - Zakończenie Roku Szkolnego

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2.11.2017
3.11.2017
30.04.2018
2.05.2018
4.05.2018
1.06.2016

 

Organizacja pracy szkoły w dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Uczniowie nie mają obowiązku przychodzenia do szkoły. Na wniosek Rodziców Dyrektor planuje zajęcia opiekuńcze. Potrzebę powierzenia opieki nad dzieckiem Rodzice zgłaszają w formie pisemnej wychowawcy, najpóźniej na 5 dni roboczych przed dniami wolnymi. W zgłoszeniu podają dzień oraz godziny powierzenia. Informacja pozwala na staranne zaplanowanie opieki.

NASZA STRONA FACEBOOK

facebook.com/sp34chorzow

 

 

ANDRZEJKI 2017:

Zabawy i wróżby dla klas 4-7: 28 października 2017r. od 16.00 do 17.00.

 

 

ANDRZEJKI 2017:

Dyskoteka dla klas 4-7: 28 października 2017r. od 17.00 do 19.00.

ZEBRANIE Z RODZICAMI:

W listopadzie zapraszamy Państwa na konsultacje indywidualne.

Accessibility
Zamknij