Legitymacje szkolne

Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu dziecka do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie. Duplikat wydaje się wtedy, gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży. W tym przypadku rodzice ucznia mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej. Należy przedłożyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne oraz potwierdzenie wniesienia opłaty. Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę w wysokości 9,00 zł. Kwotę należy wpłacić na konto Szkoły: nr konta: 07 1050 1214 1000 0024 2729 7524.

legszkolna

Kolejna zbiórka plastikowych korków i makulatury będzie trwała od 11 do 22 marca 2019 roku.

Rekolekcje Wielkopostne: poniedziałek - środa: od 01 do 03 kwietnia 2019 roku

Egzamin ósmoklasisty - poniedziałek - środa: od 15 do 17 kwietnia 2019 roku - dni wolne od zajęć dydaktycznych

Wiosenna przerwa świąteczna: czwartek - wtorek: od 18 do 23 kwietnia 2019 roku.