Jesień w poezji – 2014

„Jesień w poezji”- III szkolny konkurs recytatorski dla uczniów klas IV-VI

Dnia 25 listopada 2014 w naszej szkole odbył się III szkolny konkurs recytatorski „Jesień w poezji” dla uczniów klas IV-VI. W jury konkursu zasiadły panie: Mariola Czerwińska, Marta Dybała i Brygida Aloszko. Przed nimi zaprezentowało swoje recytatorskie umiejętności czternaścioro uczniów.

Pierwsze miejsce w konkursie zajął uczeń klasy Va Adrian Bonsz, drugie miejsce- Kamil Dominiczak, również z klasy Va, natomiast trzecie miejsce zajęła uczennica z klasy VI b Paulina Juszczak.

Zwycięzcom oraz pozostałym uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

W listopadzie zapraszamy na konsultacje z nauczycielami. Szczegóły prosimy sprawdzać w terminarzu.

Kolejne zebranie rodziców uczniów klas 4-8 odbędzie się 9 grudnia 2019 o godzinie 17.00.  Na zebraniu  przekazana będzie informacja o ewentualnym zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną.

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.