Klasy IV-VII – rok szkolny 2017/2018 – II półrocze

Uczniowie wyróżniający się

klasy IV-VII

rok szkolny 2017/2018

 4a

Hubert Rurański śr.5,00/ zach. bardzo dobre

Juliusz Szeliga śr.5,00/ zach. bardzo dobre

Dawid Jędrzejek śr.4,91/ zach. bardzo dobre

Filip Sibiga śr.5,09/ zach. bardzo dobre

Oskar Gedel śr.4,82/ zach. bardzo dobre

4b

Eliza Flak śr.5,09/ zach. wzorowe

Klaudia Kopyto śr.5,27/ zach. wzorowe

5a

Dagmara Żurowska śr.5,82/ zach. Wzorowe

Emilia Flak śr.5,55/ zach. Wzorowe

5b

------------

6a

Julia Kochelska śr.5,73/ zach. Wzorowe

Oliwia Czerwińska śr.5,91/ zach. Wzorowe

6b

Agata Adamczyk śr.4,91/ zach. bardzo dobre

Konrad Kowal śr.5,36/ zach. bardzo dobre

Inga Krawczyk śr.4,82/ zach. Wzorowe

Wiktoria Lech śr.4,82/ zach. bardzo dobre

Oliwia Mularczyk śr.5,55/ zach. Wzorowe

Emilia Waloń śr.4,91/ zach. Wzorowe

6c

Martyna Ochman śr.5,09/ zach. wzorowe

Alicja Pawłowska śr.4,82/ zach. bardzo dobre

Malwina Rak śr.4,82/ zach. wzorowe

7a

Kinga Siemierska śr.5,21/ zach. Wzorowe

Dominika Grabalska śr.5,64 / zach. Wzorowe

Malwina Borawska śr.4,86 / zach. Wzorowe

Oliwia Burzyńska śr.4,86 / zach. bardzo dobre

7b

------

 

 

 

 

 

15 października 2019 zebrania rodziców uczniów klas 1-3

Kolejne zebranie rodziców uczniów klas 4-8 odbędzie się 16 października 2019 o godzinie 16.30.

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.