Galerie

Najnowsze galerie

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016

| kategoria: Akademie
Zakończenie roku 2014/2015

Zakończenie roku 2014/2015

| kategoria: Akademie
Szkolny Dzień Krawata

Szkolny Dzień Krawata

| kategoria: Imprezy
W listopadzie zapraszamy na konsultacje z nauczycielami. Szczegóły prosimy sprawdzać w terminarzu.

Kolejne zebranie rodziców uczniów klas 4-8 odbędzie się 9 grudnia 2019 o godzinie 17.00.  Na zebraniu  przekazana będzie informacja o ewentualnym zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną.

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.