Dla rodzica

TERMINY ZEBRAŃ W ROKU SZKOLNYM 2019/20120:

11.09.2019

zebranie organizacyjne klasy 1-3

12.09.2019

zebranie organizacyjne klasy 4-8

22.10.2019

informacja o postępach w nauce klasy 4-8

23.10.2019

informacje o postępach w nauce klasy 1-3

listopad

konsultacje dla Rodziców

09.12.2019

informacje o postępach w nauce, zagrożenia ocenami ndst

07.01.2020

informacje o postępach w nauce klasy 1-3

07.01.2020

informacje o postępach w nauce klasy 4-8

13.03.2019

zebranie dla Rodziców uczniów klas 8 (informacje o postępach w nauce oraz informacje związane z egzaminem klas 8)

16.03.2020

informacje o postępach w nauce klasy 1-3

17.03.2020

informacje o postępach w nauce klasy 4-8

kwiecień

konsultacje dla Rodziców

19.05.2020

informacje o postępach w nauce, zagrożenia ocenami ndst

08.06.2020

informacje o postępach w nauce klasy 1-3

09.06.2020

informacje o postępach w nauce klasy 4-8

W listopadzie zapraszamy na konsultacje z nauczycielami. Szczegóły prosimy sprawdzać w terminarzu.

Kolejne zebranie rodziców uczniów klas 4-8 odbędzie się 9 grudnia 2019 o godzinie 17.00.  Na zebraniu  przekazana będzie informacja o ewentualnym zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną.

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.