Dla rodzica

Rozwijanie zainteresowań dzieci

W ostatnim czasie media ostrzegają nas przed tym, by nie narzucać swojemu dziecku zbyt wielu zajęć. Z drugiej jednak strony wydaje się, obserwując większość dzieci, że współczesnemu dziecku bardziej grozi uzależnienie od telewizji i gier komputerowych niż „ syndrom dziecka wiecznie zajętego”.

Ważne by spędzanie wolnego czasu przez młodego człowieka było czasem, w którym on się rozwija, kształtuje osobowość .

To zadanie w dużej mierze przypada szkole, bo to ona ma wszechstronnie rozwijać uczniów, kształtować ich osobowość, zainteresowania, dążenia i potrzeby. Ma przygotować młode pokolenie do czynnego udziału w dorosłym życiu. Szkoła powinna także bawić, wypełniać czas wolny, organizować życie kulturalne uczniów.

Zdecydowanie największy wpływ na kształtowanie zainteresowań dzieci ma najbliższe otoczenie czyli środowisko rodzinne dziecka. Rodzice najwcześniej dostrzegają pewne zdolności dziecka, dzięki czemu mogą ukierunkować i rozwinąć jego zainteresowania. Stąd też wskazane jest spędzanie z dziećmi jak najwięcej czasu. Jednak należy pamiętać, że ten czas nie powinien ograniczać się do wspólnego oglądania telewizji, czy wspólnego odrabiania lekcji, lecz także przy okazji czas do zabaw, odwiedzin u znajomych, wspólnych wycieczek, czytania książek itp. Jeżeli nie możemy poświęcić dziecku za dużo czasu, to należy znaleźć mu takie formy spędzania wolnego czasu, by nie był to czas stracony. Rozwój zainteresowań jest uzależniony od środowiska rodzinnego i od zdolności dzieci.

Znakomitym sposobem spędzenia czasu wolnego przez dziecko jest udział w zajęciach pozalekcyjnych, czyli takich formach wypoczynku, które odbywają się po lekcjach, mogą to być koła zainteresowań, zajęcia artystyczne, zajęcia sportowe, a także wycieczki i inne. W naszej szkole jest bogata oferta takich zajęć, każdy uczeń powinien wybrać coś dla siebie.
Zajęcia pozalekcyjne wspomagają i wywierają pozytywny wpływ na rozwój osobowości dzieci i młodzieży. Propagują formy aktywnego wypoczynku, dostarczają przeżyć, pozwalają na kontakt ze sztuką i przyrodą, przyczyniają się do rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności, dają poczucie swobody i wypoczynku, poszerzają wiedzę oraz stwarzają warunki do przejawiania twórczej postawy i aktywności społecznej.

Bardzo ważnym aspektem zajęć pozaszkolnych jest fakt, że dziecko robi to, co lubi, wykonuje te czynności, które przychodzą mu z łatwością, ma okazję obcowania z ciekawymi ludźmi i dzielenia się pasjami z rówieśnikami. Dobrowolność udziału w zajęciach pozalekcyjnych ma ogromne znaczenie w osiąganiu sukcesów w swojej dziedzinie. Zaspokajanie zainteresowań zawsze dostarcza zadowolenia, satysfakcji, poprawia znacznie samopoczucie.

Stad też wybór zajęć pozalekcyjnych ma ogromne znaczenie. Zależy on m.in. od:

zainteresowań, preferencji, wieku, możliwości finansowych rodziców, ilości dostępnego czasu.
Wybór zajęć nie powinien być także obojętny rodzicom czy opiekunom, albowiem od tego w jakich zajęciach będą uczestniczyły ich pociechy, będzie zależał ich rozwój. Aby dziecko nie zniechęciło się i nie porzuciło tego co już osiągnęło, trzeba czasem podsycać te zainteresowania – pochwalić je, zachęcić do dalszej pracy.

Zajęcia pozalekcyjne mają duży wpływ na wyzwalanie się i kształtowanie uzdolnień, rozwijanie się aktywności społecznej, kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie, realizowania własnych zamierzeń twórczych . Dlatego też należy dobrze przeanalizować, gdzie i jak spędzi czas nasze dziecko.

Warto zapoznać się z ofertą zajęć pozalekcyjnych organizowanych w naszej szkole – jest bardzo ciekawa. Gorąco zachęcam wszystkie dzieci do udziału w tych zajęciach.

                                                                    mgr Katarzyna Dobias – wychowawca świetlicy

PRZYPOMINAMY:
6 czerwca 2018r. o godz. 16.30 w sali nr 16 odbędzie się zebranie Rodziców przyszłych uczniów klas I w roku szkolnym 2018/2019.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
22 czerwca 2018
  • dla klas 1-3 - godzina 9.00
  • dla klas 4-7 - godzina 10.30

 
Informujemy, że zwroty pieniędzy za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki należy wpłacić na konto szkoły 67 1050 1243 1000 0022 8950 1393. Powyższe nie dotyczy podręczników w klasach II i III.
GRUPY PŁYWAJĄCE:

W czwartek 10 maja 2018r. od 15.00 do 16.00 na basenie w Kompleksie Sportowym "Hajduki" odbędzie się rekrutacja dzieci do grup pływających kl. I w roku szkolnym 2018/2019.

Accessibility
Zamknij