Wiosenne sukcesy sportowe

13 kwietnia nasi chłopcy z klas 6 zajęli I miejsce wśród chorzowskich szkół podstawowych w piłce siatkowej. Kilka dni później nasze uczennice wywalczyły 4 miejsce wśród zespołów dziewcząt w piłce siatkowej w kategorii chorzowskich szkół podstawowych. W piątek, 20 kwietnia chłopcy walczyli III miejsce w Rejonowych Zawodach w Piłce Siatkowej wśród szkół podstawowych. W odpowiedzi na sukces chłopaków 24 kwietnia dziewczęta zdobyły drugie miejsce w miejskich rywalizacjach w piłce ręcznej.

Gratulujemy naszym sportowcom!

 

 

 

Wiosenne sukcesy sportowe
W listopadzie zapraszamy na konsultacje z nauczycielami. Szczegóły prosimy sprawdzać w terminarzu.

Kolejne zebranie rodziców uczniów klas 4-8 odbędzie się 9 grudnia 2019 o godzinie 17.00.  Na zebraniu  przekazana będzie informacja o ewentualnym zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną.

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.