Ambasador kultury 2017/2018 – II półrocze

AMBASADOR KULTURY:

1a:

Lidia Latko

1b:

Kamil Gryglak

2a:

Nicola Klepczyńska

2b:

Emilia Grabalska

Borys Kudła

3a:

Joanna Warchulska

3b:

Natalia Zdzienicka

Maciej Mela

3c:

Emilia Kantor

4a

Remigiusz Celej

4b:

Adrian Rzepka

5a:

Wiktoria Baryla

5b:

Wiecens Hanna

6a:

Julia Kochelska

6b:

Inga Krawczyk

6c:

Martyna Ochman

7a:

Malwina Borawska

7b:

Paulina Grzyb

25.02.2020 - konsultacje dla rodziców uczniów klas 1-3

26.02.2020 - konsultacje dla rodziców uczniów klas 4-8

W środę, 19.02.2020 zapraszamy Rodziców oraz przedszkolaków, którzy pragną rozpocząć naukę w naszej szkole od września br. na Dzień Otwarty o godz. 16.30

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.