Jak co roku w Domu Kultury "Batory" w Chorzowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla uczniów którzy w ubiegłym roku szkolnym zostali laureatami w konkursach artystycznych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

W uroczystości brali udział przedstawiciele władz miasta do spraw kultury i edukacji, nauczyciele, nagrodzeni uczniowie oraz ich rodzice. Z naszej szkoły nagrodę otrzymała uczennica Agata Adamczyk z klasy 7, za zajęcie III miejsca w konkursie plastycznym na szczeblu wojewódzkim. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

III miejsca w Konkursie Plastycznym na Szczeblu Wojewódzkim
W listopadzie zapraszamy na konsultacje z nauczycielami. Szczegóły prosimy sprawdzać w terminarzu.

Kolejne zebranie rodziców uczniów klas 4-8 odbędzie się 9 grudnia 2019 o godzinie 17.00.  Na zebraniu  przekazana będzie informacja o ewentualnym zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną.

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.