Kibice z SP 34

Dziś na stadionie przy ulicy Cichej 6 odbył się finał akcji „Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję – młody kibic”.

Nasi chłopcy w meczu piłki nożnej zdobyli drugie miejsce, ustępując miejsca jedynie Szkole Sportowej nr 21.

Jednocześnie nasze dziewczęta tak mocno ich dopingowały, że udało nam się zdobyć pierwsze miejsce w mieście

Kibice z SP 34
W listopadzie zapraszamy na konsultacje z nauczycielami. Szczegóły prosimy sprawdzać w terminarzu.

Kolejne zebranie rodziców uczniów klas 4-8 odbędzie się 9 grudnia 2019 o godzinie 17.00.  Na zebraniu  przekazana będzie informacja o ewentualnym zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną.

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.