Jak co roku w Domu Kultury "Batory" w Chorzowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla uczniów którzy w ubiegłym roku szkolnym zostali laureatami w konkursach artystycznych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

W uroczystości brali udział przedstawiciele władz miasta do spraw kultury i edukacji, nauczyciele, nagrodzeni uczniowie oraz ich rodzice. Z naszej szkoły nagrodę otrzymała uczennica Agata Adamczyk z klasy 7, za zajęcie III miejsca w konkursie plastycznym na szczeblu wojewódzkim. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

III miejsca w Konkursie Plastycznym na Szczeblu Wojewódzkim
  W dniu 13 czerwca 2023 r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie rodziców dzieci klas pierwszych (rok szkolny 2023/2024) w sali nr 20-21 - II piętro.
Zebrania i konsultacje

Zebrania!

W związku z zagrożeniem oceną niedostateczną:

klasy 1-8 (g.16.30) 15.05.2023 r.

Zebrania ogólne:

klasy 1-3 (g.16.30) 07.06.2023 r.

klasy 4-8 (g.16.30) 06.06.2023 r.

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Skip to content