Każdy może zostać mistrzem

Uczniowie chorzowskich szkół mieli dziś okazję spotkać się z mistrzami - Justyną Święty - Ersetic i Piotrem Małachowskim oraz wziąć udział w treningu pod ich czujnym okiem. Było to pchnięcie kulą, rzut młotem, dyskiem i biegi.  Organizator, Fundacja Kamili Skolimowskiej podarował dzieciom sportowe koszulki. Każdy otrzymał również z rąk mistrza medal oraz pamiątkowy dyplom.

  W dniu 13 czerwca 2023 r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie rodziców dzieci klas pierwszych (rok szkolny 2023/2024) w sali nr 20-21 - II piętro.
Zebrania i konsultacje

Zebrania!

W związku z zagrożeniem oceną niedostateczną:

klasy 1-8 (g.16.30) 15.05.2023 r.

Zebrania ogólne:

klasy 1-3 (g.16.30) 07.06.2023 r.

klasy 4-8 (g.16.30) 06.06.2023 r.

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Skip to content